5 thg 1, 2012

Đại Minh Kỳ Tài - FFVN LT - 30/30 tập - DVDRip - x.264 mkv


"Đại Minh Kỳ Tài" là bộ phim nói về Giải Tấn với tài hoa và đảm lược, hài hước và thông minh hơn người đã giải thoát gian nguy cho nhiều trung thần nghĩa sĩ. Ông làm quan qua 3 triều vua đầu nhà Minh.

Ông vì lê dân bá tánh giơ cao chính nghĩa, vì giang sơn xã tắc diệt trừ tai họa, bày chướng ngại đối với hôn quân và nịnh thần.

Sự song song giữa văn minh và ngu muội, sự xung đột giữa tiến bộ và lạc hậu, sự đọ sức giữa trung thần và gian thần, sự va chạm giữa hài hước và hoang đường, nảy sinh ra một giai đoạn lịch sử oai nghiêm nhưng hài hước, đã tạo ra một “Đại Minh kỳ tài” có sức hấp dẫn, lôi cuốn người xem.


_________________________________________________

Số tập: 30 tập
Định dạng: x264 mkv
Dung lượng: ~ 450 Mb/tập
Kích thước: 640 x 384
FaFilm lồng tiếng

__________________________________________________

Download:
Tập 01: http://www.megaupload.com/?d=WW5J2R5Z
Tập 02: http://www.megaupload.com/?d=37FRHBM9
Tập 03: http://www.megaupload.com/?d=NBB9BS8P
Tập 04: http://www.megaupload.com/?d=02R40SBF
Tập 05: http://www.megaupload.com/?d=Q4KJ2XR1
Tập 06: http://www.megaupload.com/?d=E8FJABJ0
Tập 07: http://www.megaupload.com/?d=KZ3RVFY3
Tập 08: http://www.megaupload.com/?d=0KQAC2VG
Tập 09: http://www.megaupload.com/?d=3YY1K9NM
Tập 10: http://www.megaupload.com/?d=4UQKHEWQ
Tập 11: http://www.megaupload.com/?d=V5QD49D0
Tập 12: http://www.megaupload.com/?d=QC8206CD
Tập 13: http://www.megaupload.com/?d=NB99UBUL
Tập 14: http://www.megaupload.com/?d=KHVK1DV5
Tập 15: http://www.megaupload.com/?d=2V0MBQ1E
Tập 16: http://www.megaupload.com/?d=FG1UDJWA
Tập 17: http://www.megaupload.com/?d=8WNIMWV3
Tập 18: http://www.megaupload.com/?d=4KK5Z09A
Tập 19: http://www.megaupload.com/?d=PMW2BAVP
Tập 20: http://www.megaupload.com/?d=XMT20TWS
Tập 21: http://www.megaupload.com/?d=89I4DQPG
Tập 22: http://www.megaupload.com/?d=PI2OQZ2Q
Tập 23: http://www.megaupload.com/?d=98033WWN
Tập 24: http://www.megaupload.com/?d=M42OKAT3
Tập 25: http://www.megaupload.com/?d=HRJRU1S5
Tập 26: http://www.megaupload.com/?d=H3K77ZWJ
Tập 27: http://www.megaupload.com/?d=WW856A7K
Tập 28: http://www.megaupload.com/?d=MCKEZR43
Tập 29: http://www.megaupload.com/?d=9ULNRL6Y
Tập 30: http://www.megaupload.com/?d=XJ8ML8MH

Trọn bộ!


ca_vang
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=506108

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét