1 thg 12, 2011

Nộ hải Cuồng Long - TVB - US Lồng tiếng 12 Tập AVI

Nộ hải Cuồng Long


Tập 01:

001: http://www.megaupload.com/?d=Z2BFJ9MP 
002: http://www.megaupload.com/?d=3QCJQYR6 
003: http://www.megaupload.com/?d=OT82HCOQ 
004: http://www.megaupload.com/?d=HA3WJ1IC 
005: http://www.megaupload.com/?d=6WUMKZMI 
006: http://www.megaupload.com/?d=L2ED40ID 
007: http://www.megaupload.com/?d=7VUALD6B 
Tập 02:
001: http://www.megaupload.com/?d=Y6FT942H 
002: http://www.megaupload.com/?d=3OPK2D66 
003: http://www.megaupload.com/?d=QQDNKOAT 
004: http://www.megaupload.com/?d=46XZPJHY 
005: http://www.megaupload.com/?d=7AOZ0D0W 
006: http://www.megaupload.com/?d=I7CE9JG7 
007: http://www.megaupload.com/?d=602WYFAO 
Tập 03:
001: http://www.megaupload.com/?d=UVT5AZ2V 
002: http://www.megaupload.com/?d=GPQM8ZDZ 
003: http://www.megaupload.com/?d=A1ZRE8W7 
004: http://www.megaupload.com/?d=E3NERQIK 
005: http://www.megaupload.com/?d=U6MBROJQ 
006: http://www.megaupload.com/?d=FAEAGFT3 
007: http://www.megaupload.com/?d=ZYU6L1I9 
Tập 04:
001: http://www.megaupload.com/?d=GJ0UWUWI 
002: http://www.megaupload.com/?d=WKAPIL4F 
003: http://www.megaupload.com/?d=9A790KOZ 
004: http://www.megaupload.com/?d=XGW0ALSF 
005: http://www.megaupload.com/?d=FEOKZLJ5 
006: http://www.megaupload.com/?d=K8XDHL3G 
007: http://www.megaupload.com/?d=A7C9EBDT 
Tập 05:
001: http://www.megaupload.com/?d=T6E55ZJY 
002: http://www.megaupload.com/?d=LQLHRZXD 
003: http://www.megaupload.com/?d=KZSFNI17 
004: http://www.megaupload.com/?d=JPV1T3HF 
005: http://www.megaupload.com/?d=PDZFIAMF 
006: http://www.megaupload.com/?d=EQ1GE08G 
007: http://www.megaupload.com/?d=8FGH5LNZ 
Tập 06:
001: http://www.megaupload.com/?d=BOU2Y9NE 
002: http://www.megaupload.com/?d=MI5K00SN 
003: http://www.megaupload.com/?d=GE4358R2 
004: http://www.megaupload.com/?d=XKJZ7Z38 
005: http://www.megaupload.com/?d=8TGRB5FR 
006: http://www.megaupload.com/?d=1K9JYQ5P 
007: http://www.megaupload.com/?d=XCDI010P 
Tập 07:
001: http://www.megaupload.com/?d=SR8C6ISN 
002: http://www.megaupload.com/?d=J5350G3K 
003: http://www.megaupload.com/?d=HSSW4L8W 
004: http://www.megaupload.com/?d=VUQU91SU 
005: http://www.megaupload.com/?d=HM8HT3VM 
006: http://www.megaupload.com/?d=FR4D4DM3 
007: http://www.megaupload.com/?d=RW95HKBG 
Tập 08:
001: http://www.megaupload.com/?d=G114DABB 
002: http://www.megaupload.com/?d=G6W25XAU 
003: http://www.megaupload.com/?d=HIENB8PA 
004: http://www.megaupload.com/?d=VBWVA1ZT 
005: http://www.megaupload.com/?d=DBW9Y67K 
006: http://www.megaupload.com/?d=W6V2IPVA 
007: http://www.megaupload.com/?d=Y0WSJ6KP 
Tập 09:
001: http://www.megaupload.com/?d=PDU0OIHB 
002: http://www.megaupload.com/?d=2JH05TZ9 
003: http://www.megaupload.com/?d=FW0DZ4Z3 
004: http://www.megaupload.com/?d=03HBTMYO 
005: http://www.megaupload.com/?d=RB39F1RA 
006: http://www.megaupload.com/?d=3KK6QT65 
007: http://www.megaupload.com/?d=CFDTRIHC 
Tập 10:
001: http://www.megaupload.com/?d=UM0OAAL9 
002: http://www.megaupload.com/?d=2NN447PM 
003: http://www.megaupload.com/?d=24FXSRRA 
004: http://www.megaupload.com/?d=1M3AHZI0 
005: http://www.megaupload.com/?d=DOHI4KEM 
006: http://www.megaupload.com/?d=OXKZD58W 
007: http://www.megaupload.com/?d=W00NVA2T 
Tập 11:
001: http://www.megaupload.com/?d=N8V6D98V 
002: http://www.megaupload.com/?d=IVLBPXKH 
003: http://www.megaupload.com/?d=3VPRN7M2 
004: http://www.megaupload.com/?d=Y8KTCCRE 
005: http://www.megaupload.com/?d=P7ZASC6P 
006: http://www.megaupload.com/?d=ACXV13M2 
007: http://www.megaupload.com/?d=TFYYBAFB 
Tập 12: End
001: http://www.megaupload.com/?d=R827TWBR 
002: http://www.megaupload.com/?d=7XBLQN52 
003: http://www.megaupload.com/?d=280X6MQO 
004: http://www.megaupload.com/?d=J5WA5ZG3 
005: http://www.megaupload.com/?d=NXZTY9ER 
006: http://www.megaupload.com/?d=RNGLBWR5 
007: http://www.megaupload.com/?d=VRNAM2GM


ThaiBaoA
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=398987

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét