7 thg 10, 2011

Những Trái Tim Si Tình - TVB - 20/20Tập USLồngTiếngCast:
English Title: In the Eye of the Beholder
Chinese Title: 秋香怒点唐伯虎
Cantonese Title: Chau Heung Lo Dim Tong Bak Fu
Broadcast Period: March 8, 2010 – April 2, 2010
Genre: Ancient Comedy
Length: 20 episodes
Producer: Lau Ka Ho
Scriptwriter: Sit Ka Wah & Wong Yuk Tak
Cast: Moses Chan, Myolie Wu, Fala Chen, Ha Yu, Lai Lok Yi, Lee Sze Chit, Savio Tsang


Link Phim online


Tập 01: http://www.megaupload.com/?d=X2M1H6FV
Tập 02: http://www.megaupload.com/?d=4YE0UZ1W
Tập 03: http://www.megaupload.com/?d=MWLAC0R0
Tập 04: http://www.megaupload.com/?d=37NRWC53
Tập 05: http://www.megaupload.com/?d=3BFBRIRL
Tập 06: http://www.megaupload.com/?d=D1UDIQD0
Tập 07: http://www.megaupload.com/?d=HL4IFAMX
Tập 08: http://www.megaupload.com/?d=AMD0XFG6
Tập 09: http://www.megaupload.com/?d=JMRTR11U
Tập 10: http://www.megaupload.com/?d=G9ZW0V12
Tập 11: http://www.megaupload.com/?d=CX8GIOBL
Tập 12: http://www.megaupload.com/?d=66TKZXJ0
Tập 13: http://www.megaupload.com/?d=GVLIWXJH
Tập 14: http://www.megaupload.com/?d=C7HK69CL
Tập 15: http://www.megaupload.com/?d=CCYMIL79
Tập 16: http://www.megaupload.com/?d=M5G7T8P6
Tập 17: http://www.megaupload.com/?d=A7S7QICK
Tập 18: http://www.megaupload.com/?d=OD8GGE2V
Tập 19: http://www.megaupload.com/?d=D6U19K56
Tập 20: http://www.megaupload.com/?d=8URBHL4E ___Endvuitoichat
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=298712

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét