7 thg 10, 2011

Song Đức Nữ Vương - Phần 1/Queen Seondeok - HQ (17/17tập -USLT)Korean Title: Seondeok Yeowang
Starring: Lee Yo-Won, Koh Hyun-Jung, Park Ye-Jin, Uhm Tae-Woong
Director: Park Hong-Gyun, Kim Geun-Hong
Genre: Historical Drama (TV)

Vua Chánh Hưng đang ngắm nhìn đất nước Tân La của mình trên núi Bắc Hàn Sơn thì bị thích khách tấn công và được Mi Sương(Lee Yo-Won) kịp thời hộ giá. Khi biết được vận mệnh của mình đã hết, Vua Chánh Hưng đẻ lại di huấn cho Mi Sương((Lee Yo-Won) lập hoàng tôn Chính Phương làm người kế vị, và đẻ lại một mật chỉ là phải giết Mi Sương cho thị vệ Sơn Quân.
Mi Sương như cảm giác được điều gì ản khuất sau mật chỉ cũa Vua Chánh Hưng, nên đã giấu đi mật chỉ đó và lập Vua Chinh Tri lên làm Vua, 4 năm sau lại phế bỏ Vua Chinh Tri va lập Hoang tôn Chính Phương lêm làm Vua….
Khi Vua Chanh Hưng qua đời,Mưu Lô nhận được thiên ý,ngày thất tinh Bắc đẩu biến thành bát tinh cũng là ngày xuất hiện khắc tinh của Mi Sương. Lúc này Mi Sương đã nắm quyền bính trong tay ….
Chính vì Vua Chinh Tri không lập Mi Sương lên làm Hoàng Hậu, nên bà ta đã thực hiện một cuộc đảo chinh dể đưa hoàng tôn Chính Phương lên làm Hoàng Đế Tân La, và ép Vua Chính Phương phải lập Mi Sương lên làm Hoàng Hậu. Nhưng mưu kế này không thành vì phu nhân Mã Gia vợ của Chính Phương đươc Mưu Lô đưa về cung và trỡ thành Hoàng Hậu, lúc này phu nhân Mã Gia đã mang thai và sinh đôi ra hai công chúa Chu Minh va Đức Mãn.
Vì để Mi Sương không lợi dụng được việc Hoàng Hậu Mã Gia sinh đôi hai công chúa mà giết chết Mã Gia để lên làm Hoàng Hậu, Vua Chính Phương đả sai nữ tì thân cận là Sở Hoa mang công chúa Đức Mân ra khỏi cung đi trốn……01 : http://www.megaupload.com/?d=BKQK1YZ4
02 : http://www.megaupload.com/?d=S3TPL7OJ
03 : http://www.megaupload.com/?d=QS7BDPQG
04 : http://www.megaupload.com/?d=3REUQU6E
05 : http://www.megaupload.com/?d=I1XXFT74
06 : http://www.megaupload.com/?d=4GPTV4D6
07 : http://www.megaupload.com/?d=JCI4OQXI
08 : http://www.megaupload.com/?d=710DC6KR
09 : http://www.megaupload.com/?d=4JVQB86B
10 : http://www.megaupload.com/?d=8YSWJ906
11 : http://www.megaupload.com/?d=7GCWAFQ0
12 : http://www.megaupload.com/?d=5WWNN3F8
13 : http://www.megaupload.com/?d=UWNL6LLC
14 : http://www.megaupload.com/?d=ZQVXT2ZQ
15 : http://www.megaupload.com/?d=0U8SWM7E
16 : http://www.megaupload.com/?d=Z99ANM74
17end : http://www.megaupload.com/?d=7NJFCKAU
(Hết Phần 1)tuyngoa
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=255908

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét