7 thg 10, 2011

Tình Hiệp Ðạo - TVB, 20/20 Tập, US LT

Tình Hiệp Ðạo
Catch Me Now
Phim dạng: DVD RIP
Phim dài : 20 Tập
Link size : 440 M
Host : Megaupload


US Lồng Tiếng

Cast:
Damian Lau as Ko Che
Joe Ma as Kong Yeung
Idy Chan as Bao Yung Yung
Fala Chen as Hong Mei Lei
Sharon Chan as Kong Kiu


01-04
01.001: http://www.megaupload.com/?d=PID92MP8
01.002: http://www.megaupload.com/?d=KF6SVN3B
02.001: http://www.megaupload.com/?d=QR8J09DB
02.002: http://www.megaupload.com/?d=37K62BAT
03.001: http://www.megaupload.com/?d=CE1QCIGA
03.002: http://www.megaupload.com/?d=EP6MSIOX
04.001: http://www.megaupload.com/?d=MBMPKAXY
04.002: http://www.megaupload.com/?d=0E89CYEY
05-08
05.001: http://www.megaupload.com/?d=PMCYDCPT
05.002: http://www.megaupload.com/?d=IJG2053K
06.001: http://www.megaupload.com/?d=PS7ELX9T
06.002: http://www.megaupload.com/?d=IQ4QA93Z
07.001: http://www.megaupload.com/?d=CXG9BT0P
07.002: http://www.megaupload.com/?d=9HN8BCGZ
08.001: http://www.megaupload.com/?d=SBF9M7BV
08.002: http://www.megaupload.com/?d=I7DX2HUB
09-12
09.001: http://www.megaupload.com/?d=CO09WHNL
09.002: http://www.megaupload.com/?d=GLBKTAOF
10.001: http://www.megaupload.com/?d=EYMKGRYK
10.002: http://www.megaupload.com/?d=V9B321QB
11.001: http://www.megaupload.com/?d=W55FYVJ3
11.002: http://www.megaupload.com/?d=QGE4NYZ6
12.001: http://www.megaupload.com/?d=U2LUGCH6
12.002: http://www.megaupload.com/?d=YKI2DGAF
13-16
13.001: http://www.megaupload.com/?d=45U8RN2C
13.002: http://www.megaupload.com/?d=75TLQINV
14.001: http://www.megaupload.com/?d=XMZ5EAWX
14.002: http://www.megaupload.com/?d=9GYCHE6A
15.001: http://www.megaupload.com/?d=UACUKF7G
15.002: http://www.megaupload.com/?d=HHDNDK85
16.001: http://www.megaupload.com/?d=WYCUC5GP
16.002: http://www.megaupload.com/?d=QPV5G426
17-20END
17.001: http://www.megaupload.com/?d=4Q2FLH1D
17.002: http://www.megaupload.com/?d=UT13GBAM
18.001: http://www.megaupload.com/?d=PEZS0489
18.002: http://www.megaupload.com/?d=T3J9A7QC
19.001: http://www.megaupload.com/?d=Y7EDPINJ
19.002: http://www.megaupload.com/?d=7NOQP04S
20.001: http://www.megaupload.com/?d=4SF6R186
20.002: http://www.megaupload.com/?d=LGGSKFMM

END
FSJsetup, Phần này dùng để ghép tập phim lại:
http://www.megaupload.com/?d=8MUMTFBM

KLMcodec, Phần này dung để cài đặt codec để xem được phim:
http://www.megaupload.com/?d=3281V1X8
Hoạc là vào đay: http://www.free-codecs.com/download/...Codec_Pack.htm


tvbfan
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=41319

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét