6 thg 10, 2011

Cô Gái Đồ Long 1986 - TVB avi 40/40 Uslt


tên tiếng Anh: The heaven sword and the dragon sabre
tên gốc: ỷ thiên đồ long ký
số tập: 40
ngày phát sóng trên TVB: 3/11/1986
giám chế: Vương Thiên Lâm
diễn viên:


Lương Triều Vỹ - Trương Vô Kỵ
Lê Mỹ Nhàn - Triệu Mẫn
Đặng Tụy Văn - Chu Chỉ Nhược
Nhậm Đạt Hoa - Trương Thúy Sơn
Trịnh Du Linh - Ân Tố Tố
Tăng Giang - Tạ Tốn
Thiệu Mỹ Kỳ - Tiểu Siêu
Bào Phương - Trương Tam Phong
Huỳnh Doãn Tài - Tống Viễn Kiều
Hà Thụ Sân - Tống Thanh Thư
Long Thiên Sinh - Du Liên Chu
Liêu Khải Trí - Du Đại Nham
Từ Uy Tín - Trương Tùng Khê
Đới Chí Vỹ - Ân Lê Đình
Lý Thụ Giai - Mạc Thanh Cốc
Lê Hán Trì - Dương Tiêu
Đào Đại Vũ - Phạm Dao
Trần An Doanh - Hân Ly / Châu Nhi
Dung Huệ Văn - Kỷ Hiểu Phù
Ngô Thiện Vy - Dương Bất Hối
Hồ Mỹ Nghi - Kim Hoa bà bà
Trần Vinh Tuấn - Hàn Thiên Diệp
Hứa Thiệu Hùng - Vi Nhất Tiếu
Lam Thiên - Ân Thiên Chính
Trương Lôi - Ân Dã Vương
Chu Thiết Hòa - Bạch Khưu Thọ
Tần Hoàng - Châu Điên
Tuấn Hùng - Thuyết Bất Đắc
Mạch Tử Vân - Lãnh Khiêm
Tăng Vỹ Minh - Bành Doanh Ngọc
Lương Hồng Hoa - Thường Ngộ Xuân
Mạch Hạo Vy - Chu Nguyên Chương
Trần Địch Khắc - Từ Đạt
Lưu Giang - Viên Chân / Thành Côn
Hà Quý Lâm - Trần Hữu Lượng
Lý Hương Cầm - Diệt Tuyệt sư thái
Huỳnh Mẫn Nghi - Đinh Mẫn Quân
La Lan - Tịnh Huyền sư thái
Lưu Triệu Minh - Dương Đỉnh Thiên
Ngô Gia Lệ - Dương phu nhân
Hoàng Tân - Nhữ Dương Vương
Dương Bảo Bảo - Phùng Quốc
Chu Cương - Hạc Bút ông
Trịnh Phiên Sinh - Lộc Trượng Khách
Tạ Ninh - Hoàng Sam
Lưu Đan - Hà Thái Xung
Cao Diệu Tư - Ban Thục
Hứa Dật Hoa - Vệ tứ nương
Tô Hán Sinh - Thường Kính Chi
Trần Quốc Quyền - Chung Vi Hằng
Quan Hải Sơn - Hồ Thanh Ngưu
Bạch Nhân - Vương nan cô
Lục Ứng Khang - Không Tính
Trương Anh Tài - Không Văn
Hà Bích Kiên - Không Trí
Đàm Bỉnh Văn - Chu Trường Linh
Lưu Bích Nghi - Tống Cửu Chân
Diệp Thiên Hành - Vũ Liệt
Tăng Hoa Thiên - Quách Tương
Cao Hùng - Giác Viễn
Huỳnh Nhất Phi - Diêu Thanh Tuyền
Phùng Quốc - Vương Bảo Bảo
Ngải Uy - Trương Tùng Khê
Vương Thư Kỳ - Trương Quân Bảo
Lạc Ứng Quân - Đô Đại Cẩm


Nội dung: (credit: Foster)

Câu chuyện xoay quanh truyền thuyết về Đồ Long đao và Ỷ Thiên kiếm là hai báu vật trong võ lâm, nếu ai nắm được cả hai thứ đó sẽ hiệu triệu được thiên hạ.


Nhân vật:

Trương Vô Kỵ :may mắn học được Cửu dương thần công và Càn khôn đại nã di tâm pháp nên thống lĩnh được võ lâm.

Trương Tam Phong :tên thật là Trương Quân Bảo, lúc nhỏ là đệ tử của sư Giác Viễn ở chùa Thiếu Lâm, luyện được Cửu dương thần công, về sau sáng lập ra phái Võ Đang. Theo như trong phim, ông khuyên Trương Vô Kỵ rằng "Vạn vật không có đúng cũng chẳng có sai, chỉ có lòng người hay thay đổi, lúc thì cảm thấy đúng, lúc thì cảm thấy sai. Do vậy làm gì để không thẹn với lòng là được." Các đại đệ tử gồm có Tống Viễn Kiều, Du Liên Chi, Du Đại Nham, Trương Tùng Khê, Trương Thúy Sơn, Ân Lê Đình, Mạc Thanh Cốc.

Triệu Mẫn :quận chúa Mông Cổ, con gái Nhữ Dương Vương, người yêu của Trương Vô Kỵ.

Chu Chỉ Nhược :người yêu Trương Vô Kỵ, sau trở thành giáo chủ phái Nga Mi.

Tiểu Siêu : con gái của Kim Hoa Bà bà, người yêu Trương Vô Kỵ, sau là thánh nữ của Tổng đoàn Minh giáo Ba Tư.
 


40/40 link = avi - 16GB

01 http://www.megaupload.com/?d=NE8SHB0B
02 http://www.megaupload.com/?d=ZJ6SNT6D
03 http://www.megaupload.com/?d=QL37YIYJ
04 http://www.megaupload.com/?d=PMJWPPUC
05 http://www.megaupload.com/?d=JEMRQBH5
06 http://www.megaupload.com/?d=IZTB1JLU
07 http://www.megaupload.com/?d=BH6GSO10
08 http://www.megaupload.com/?d=JCMIWVBP
09 http://www.megaupload.com/?d=F9M35RGX
10 http://www.megaupload.com/?d=7LFEGWJA
11 http://www.megaupload.com/?d=JS89TFSO
12 http://www.megaupload.com/?d=T2PIZX30
13 http://www.megaupload.com/?d=JE8AIFVH
14 http://www.megaupload.com/?d=6ECSC6E4
15 http://www.megaupload.com/?d=JLEJHZ18
16 http://www.megaupload.com/?d=EDXZBJVS
17 http://www.megaupload.com/?d=95X13X2T
18 http://www.megaupload.com/?d=NYK0H11G
19 http://www.megaupload.com/?d=BO695309
20 http://www.megaupload.com/?d=TT3ZIXJ1
21 http://www.megaupload.com/?d=78RXU9PN
22 http://www.megaupload.com/?d=4OOR6WSU
23 http://www.megaupload.com/?d=GYXDT0OB
24 http://www.megaupload.com/?d=R9JH08K2
25 http://www.megaupload.com/?d=APTQEKJ0
26 http://www.megaupload.com/?d=17V0ZO8P
27 http://www.megaupload.com/?d=8HFD36D7
28 http://www.megaupload.com/?d=76Z2FCBU
29 http://www.megaupload.com/?d=NKDW0F2B
30 http://www.megaupload.com/?d=2ICI1VQ7
31 http://www.megaupload.com/?d=7U2LL8GC
32 http://www.megaupload.com/?d=ZJUNBACY
33 http://www.megaupload.com/?d=ELIT58B5
34 http://www.megaupload.com/?d=SKSVY1UR
35 http://www.megaupload.com/?d=QYDFG745
36 http://www.megaupload.com/?d=HCP77RQR
37 http://www.megaupload.com/?d=V6016XA9
38 http://www.megaupload.com/?d=AK8FBOER
39 http://www.megaupload.com/?d=ZTZ38JI6
40End http://www.megaupload.com/?d=8CUJCKMH

http://www.phim88.com/forum/archive/index.php/t-3433.html

-----------------------------


mirror : 

http://www.megaupload.com/?d=GLLY20BY
http://www.megaupload.com/?d=3S94V53U
http://www.megaupload.com/?d=HW4J2DQS
http://www.megaupload.com/?d=4438BBRD
http://www.megaupload.com/?d=688OWW1P
http://www.megaupload.com/?d=DMWY06RE
http://www.megaupload.com/?d=J40NXDPP
http://www.megaupload.com/?d=R7AAZ5EU
http://www.megaupload.com/?d=L1M0WCTW
http://www.megaupload.com/?d=3WTKYOXX
http://www.megaupload.com/?d=X461VDEV
http://www.megaupload.com/?d=X441C297
http://www.megaupload.com/?d=L7BMVCRZ
http://www.megaupload.com/?d=IKCBBU00
http://www.megaupload.com/?d=QIWDE7CV
http://www.megaupload.com/?d=RU1QIHDO
http://www.megaupload.com/?d=2I40J33Q
http://www.megaupload.com/?d=UNWRVYBX
http://www.megaupload.com/?d=E2P0SHR6
http://www.megaupload.com/?d=M7PIGZB2
http://www.megaupload.com/?d=O5295P9T
http://www.megaupload.com/?d=G4KQ200X
http://www.megaupload.com/?d=0AAUA44Q
http://www.megaupload.com/?d=MU9UGSW3
http://www.megaupload.com/?d=W1V17T5K
http://www.megaupload.com/?d=4NH97V9S
http://www.megaupload.com/?d=17MRMQYJ
http://www.megaupload.com/?d=QTYJ4Q70
http://www.megaupload.com/?d=3T6EPTAL
http://www.megaupload.com/?d=FKM305Q6
http://www.megaupload.com/?d=8O0JVYLG
http://www.megaupload.com/?d=DTT6TXPT
http://www.megaupload.com/?d=SBCKZTEB
http://www.megaupload.com/?d=WUHO3J1U
http://www.megaupload.com/?d=X0FOL1B0
http://www.megaupload.com/?d=VBXQXTZD
http://www.megaupload.com/?d=W4HT04LT
http://www.megaupload.com/?d=KQ4LNWTW
http://www.megaupload.com/?d=GM8ZMFBQ
http://www.megaupload.com/?d=0TDQH19B
http://www.megaupload.com/?d=W4LD7J6J
http://www.megaupload.com/?d=V0RX45PL
http://www.megaupload.com/?d=F6KK8L91
http://www.megaupload.com/?d=VS6DVCOW
http://www.megaupload.com/?d=I6QTZC79
http://www.megaupload.com/?d=HE2GJLEH
http://www.megaupload.com/?d=7BUVCJWE
http://www.megaupload.com/?d=FYV909Y6
http://www.megaupload.com/?d=24BNJHWS
http://www.megaupload.com/?d=LHFC9XRC
http://www.megaupload.com/?d=SK5U3T8O
http://www.megaupload.com/?d=48UIWWQ0
http://www.megaupload.com/?d=8WXT8ESQ
http://www.megaupload.com/?d=NHIFFXI8
http://www.megaupload.com/?d=CNFLQEFX
http://www.megaupload.com/?d=BESZHP78
http://www.megaupload.com/?d=5O47FFKS
http://www.megaupload.com/?d=0QC99R32
http://www.megaupload.com/?d=A9VMOBNF
http://www.megaupload.com/?d=72SONS03
http://www.megaupload.com/?d=6VUG0WMS
http://www.megaupload.com/?d=J4OGMZV2
http://www.megaupload.com/?d=9EJ8J2UX
http://www.megaupload.com/?d=XYLFAC2Q
http://www.megaupload.com/?d=UVBEGZPN
http://www.megaupload.com/?d=6WMB9JFK
http://www.megaupload.com/?d=MY0CUDG0
http://www.megaupload.com/?d=GT0716LN
http://www.megaupload.com/?d=QT372SZF
http://www.megaupload.com/?d=0T92T9QH
http://www.megaupload.com/?d=L9AD8J6U
http://www.megaupload.com/?d=LKUH6H8T
http://www.megaupload.com/?d=9VY0INTM
http://www.megaupload.com/?d=G5UYJ3JT
http://www.megaupload.com/?d=9I4PN3X9
http://www.megaupload.com/?d=QQUR16F3
http://www.megaupload.com/?d=ECNDULBE
http://www.megaupload.com/?d=TBAB212I
http://www.megaupload.com/?d=2GPZH8UN
http://www.megaupload.com/?d=3CC7TDPM
http://www.megaupload.com/?d=7W1SCM18
http://www.megaupload.com/?d=03ZPDI5G
http://www.megaupload.com/?d=PEUH1JA0
http://www.megaupload.com/?d=HD60VZU5
http://www.megaupload.com/?d=IYPB9GL3
http://www.megaupload.com/?d=YL30VYVF
http://www.megaupload.com/?d=BI5TWGND
http://www.megaupload.com/?d=FHBMLUO5
http://www.megaupload.com/?d=TT7UTR4J
http://www.megaupload.com/?d=W1H0XZER
http://www.megaupload.com/?d=0WPTQFJK
http://www.megaupload.com/?d=MZMWGESO
http://www.megaupload.com/?d=VB6S16IK
http://www.megaupload.com/?d=LLLU9ML6
http://www.megaupload.com/?d=5C8U7TOQ
http://www.megaupload.com/?d=LCV4JHJP
http://www.megaupload.com/?d=HA2YKXH0
http://www.megaupload.com/?d=A132YY4O
http://www.megaupload.com/?d=HOLS2T9Z
http://www.megaupload.com/?d=PEJJXMOB
hết

http://www.hdvietnam.com/diendan/66-leecher-1280-com/51940-mu-co-gai-do-long-1986-a.html


Tên tiếng việt: Cô Gái Đồ Long

Tên tiếng anh: The New Heaven Sword And The Dragon Sabre

Tên tiếng hoa: 倚天屠龍記

Diễn viên (Credit to anhchangphoto):

Lương Triều Vỹ vai Trương Vô Kỵ
Lê Mỹ Nhàn vai Triệu Minh
Đặng Tụy Văn vai Chu Chỉ Nhược
Thiệu Mỹ Kỳ vai Tiểu Siêu
Trần An Doanh vai Ân Ly
Trịnh Du Linh vai Ân Tố Tố
Nhậm Đạt Hoa vai Trương Thúy Sơn
Tăng Giang vai Kim Mao Sư Vương (Tạ Tốn)
Lưu Giang vai Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ Thành Khôn
Lý Hương Cầm vai Diệt Tuyệt sư thái
Lê Hán Trì vai Quang Minh Tả Sứ (Dương Tiêu)
Dung Tuệ Văn vai Kỷ Hiểu Phù
Ngô Tây Vy vai Dương Bất Hối
Vương Na vai Kim Hoa Bà Bà (Tử Sam Long Vương Đại Ỷ Ty)
Hứa Thiệu Hùng vai Thanh Dực Bất Vương (Vi Nhất Tiếu)
Đào Đại Vũ vai Quang Minh Hữu Sứ (Phạm Dao)
Tần Hoàng vai Châu Điên
Bào Phương vai Trương Tam Phong
Huỳnh Doãn Tài vai Tống Viễn Kiều
Liêu Khải Trí vai Dư Đại Nham
Đới Chí Vỹ vai Ân Lê Đình
Trương Anh Tài vai Không Văn phương trượng
Lưu Đan vai Thiết Cầm tiên sinh (Hà Thái Xung)
Tạ Ninh vai Cô gái áo vàng (hậu nhân của Thần Điêu Đại Hiệp Dương Qua)
Tăng Hoa Thiên vai Quách Tương
Vương Thư Kỳ vai Trương Quân Bảo (Trương Tam Phong lúc trẻ)

Nội dung(Credit to Foster):Câu chuyện xoay quanh truyền thuyết về Đồ long đao và Ỷ thiên kiếm là hai báu vật trong võ lâm, nếu ai nắm được cả hai thứ đó sẽ hiệu triệu được thiên hạ.

Sản xuất: 1985

Nhân vật
Trương Vô Kỵ: may mắn học được Cửu dương thần công và Càn khôn đại nã di tâm pháp nên thống lĩnh được võ lâm.

Trương Tam Phong: tên thật là Trương Quân Bảo, lúc nhỏ là đệ tử của sư Giác Viễn ở chùa Thiếu Lâm, luyện được Cửu dương thần công, về sau sáng lập ra phái Võ Đang. Theo như trong phim, ông khuyên Trương Vô Kỵ rằng "Vạn vật không có đúng cũng chẳng có sai, chỉ có lòng người hay thay đổi, lúc thì cảm thấy đúng, lúc thì cảm thấy sai. Do vậy làm gì để không thẹn với lòng là được." Các đại đệ tử gồm có Tống Viễn Kiều, Du Liên Chi, Du Đại Nham, Trương Tùng Khê, Trương Thúy Sơn, Ân Lê Đình, Mạc Thanh Cốc.

Triệu Mẫn: quận chúa Mông Cổ, con gái Nhữ Dương Vương, người yêu của Trương Vô Kỵ.

Chu Chỉ Nhược: người yêu Trương Vô Kỵ, sau trở thành giáo chủ phái Nga Mi.

Tiểu Siêu: con gái của Kim Hoa Bà bà, người yêu Trương Vô Kỵ, sau là thánh nữ của Tổng đoàn Minh giáo Ba Tư.


http://www.dienanh.net/forums/showthread.php/2999-Tony-Series-1985-Co-Gai-Do-Long
Click this bar to view the original image of 800x617px. 
 
 
Trương Tam Phong và Võ Đang thất hiệp


 
 

 
 

 
  
 

Click this bar to view the original image of 800x600px.


 
 

Credit to kiwi@tvbvnfc.netClick this bar to view the original image of 693x571px.
Click this bar to view the original image of 700x571px.
 
  
 

Click this bar to view the original image of 800x1060px.


Click this bar to view the original image of 691x571px.


Click this bar to view the original image of 700x572px.


Click this bar to view the original image of 688x526px. 
 Nàng Triệu Minh này mình hết lời để tả, vì như từ trong truyện bước ra. Lê Mỹ Nhàn như xinh ra để vào vai Triệu Minh

Click this bar to view the original image of 792x662px.
 

Click this bar to view the original image of 800x1126px.
 

 
 Tiếp theo hình trên, tiếp theo và tiếp theo là đoạn này :

Triệu Minh (TM) : Huynh nghĩ gì vậy ?
Trương Vô Kỵ (TVK) : Cô tốt với tôi quá... chỉ chẳng qua...
Triệu Minh (TM) : Chẳng qua không tốt bằng Chu cô nương phải không ?
......
TVK : Tôi chỉ cảm thấy có lỗi với Chỉ Nhược.
TM : Nghĩa là bây giờ huynh hối hận.
TVK : Hôm đó khi tôi bái đường thành thân, đột nhiên tôi nghĩ đến cô, cảm thấy rất đau khổ, nhưng hôm nay tôi nghĩ đến Chỉ Nhược tôi chỉ cảm thấy ăn năn.
TM : Tức là trong lòng huynh yêu muội nhiều hơn.
TVK : Đúng vậy. Tôi đối với cô vừa yêu vừa hận, tôi đối với Chỉ Nhược vừa kính vừa sợ.
TM : Tại sao huynh không thể đối với muội vừa yêu vừa sợ, đối với cổ vừa kính và vừa hận.
TVK : Hi, Nhưng bây giờ thì khác, giờ tôi đối với cô vừa hận vừa sợ. Hận là hận cô chia rẻ ân duyên mỹ mãn của tôi.
TM : Còn sợ, sợ cái gì ?
TVK : Sợ cô không chịu đền lại cho tôi.
TM : Đền lại cho huynh cái gì ?
TVK : Đền lại đêm động phòng hoa chúc, đêm nay tôi phải chung chăn với cô.
TM : Ớ không được, muội phải hỏi phụ vương mới được.
TVK : Ơ, nếu cha muội không đồng ý thì sao !
TM : Nếu cha không đồng ý, muội sẽ lấy ma theo ma, làm tiểu ma đầu.
TVK : Yêu nữ to gan, dám phạm thượng tác loạn với tiểu dâm tặc Trương Vô Kỵ, biết tội gì không ?
TM : Được, ta phạt ngươi suốt đời trên thế gian này làm đôi phu phụ hạnh phúc, bách niên giai lão, sau khi chết bị đài xuống mười tám tầng địa ngục, mãi không siêu thoát.
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét