6 thg 10, 2011

Huynh Đệ Tàn Sát - HQ, 20/20 Tâp USLtHuynh Đệ Tàn Sát
Cain And Abel


Genre: Action, Romance
Total Episodes: 20
Broadcast network: SBS


Cast:
So Ji-seob as Lee Cho In
Han Ji-min as O Young Ji
Shin Hyun-jun as Lee Sun Woo
Chae Jeong-an as Kim Seo Yeon


Thanks bro TinhBuon upload phim nay nha!

Tập 1: http://www.megaupload.com/?d=0KUV28FA
Tập 2: http://www.megaupload.com/?d=7WATDZ4P
Tập 3: http://www.megaupload.com/?d=ADI9NFWN
Tập 4: http://www.megaupload.com/?d=C4JAPLHW
Tập 5: http://www.megaupload.com/?d=SG2V9LZW
Tập 6: http://www.megaupload.com/?d=GU22KI0A
Tập 7: http://www.megaupload.com/?d=KMY79HVD
Tập 8: http://www.megaupload.com/?d=V2T96FTS
Tập 9: http://www.megaupload.com/?d=0HPEWJL4
Tập 10: http://www.megaupload.com/?d=HVONKOWW
Tập 11: http://www.megaupload.com/?d=B4H07NFQ
Tập 12: http://www.megaupload.com/?d=2U4XJ80S
Tập 13: http://www.megaupload.com/?d=C219VAP5
Tập 14: http://www.megaupload.com/?d=XMWTETK0
Tập 15: http://www.megaupload.com/?d=ACM3YCAQ
Tập 16: http://www.megaupload.com/?d=WQIMI3M2
Tập 17: http://www.megaupload.com/?d=7XWN3DGD
Tập 18: http://www.megaupload.com/?d=MCO9J56E
Tập 19: http://www.megaupload.com/?d=H78HTWSA
Tập 20End: http://www.megaupload.com/?d=WA27RIU3tvbfan
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=190077

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét