6 thg 10, 2011

Ma Đạo Đại Quyết Chiến, Singapore - MPG, chiếu đủ 35/35 tập

Phim này củng củ rồi nhưng hình coi củng rỏ và truyện phim củng hay. Mong nhờ các bạn ủng hộ cho nha.Chắc phần đông các bạn đều biết là mổi tập gồm 7 hay 8 phần thì các bạn phải xử dụng Hjsplitt để nối các phần lại cho ra một tập mới coi được . Các bạn đừng nghỉ rằng bỏ cái số ở đuôi là có thể xem được phim.

Từ tập 01 cho đến tập 10
Tập 1 - 10
Từ tập 11 cho đến tập 20
Tập 11 - 20
Từ tập 21 đến tập 30
Tập 21 - 30
Từ tập 31 đến tập 35 HẾT
Tập 31 - 35ENDpapou
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=13566

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét