6 thg 10, 2011

Nghĩa Vợ Tình Chồng, TVB, 20 Tập,US

Nghĩa Vợ Tình Chồng
''Best Bet''
Main Characters :

Michael Tse
Anne Heung
Wayne Lai
Linda Chung
Kwok Fung
Lee Fung
Yvonne Lam
Chan Hoi Yee
Gordan Liu
Pierre Ngo
Oscar Leung
Ai Wei
Kiu Po Po
Stephen Wong
Louis Yuen
Iris Wong
Chan Tan TanPhim dạng : DVD Rip
Phim dai : 20 tập
Link size : 440MB
Host : Megaupload
US Lồng Tiếng


Tập 01
001: http://www.megaupload.com/?d=UL69CXS1
002: http://www.megaupload.com/?d=IZ5XQK11
Tập 02
001: http://www.megaupload.com/?d=5H71B3RJ
002: http://www.megaupload.com/?d=9YXCYSMX
Tập 03
001: http://www.megaupload.com/?d=CGE1VL9E
002: http://www.megaupload.com/?d=NQ407F5T
Tập 04
001: http://www.megaupload.com/?d=7CN5F6XO
002: http://www.megaupload.com/?d=APSATM9A
Tập 05
001: http://www.megaupload.com/?d=RGBHZNKZ
002: http://www.megaupload.com/?d=RPWZ7CKF
Tập 06
001: http://www.megaupload.com/?d=D1Z77MXX
002: http://www.megaupload.com/?d=ZZPTVV1M
Tập 07
001: http://www.megaupload.com/?d=UTQQ7H8L
002: http://www.megaupload.com/?d=BAKRYQUM
Tập 08
001: http://www.megaupload.com/?d=9662QPU6
002: http://www.megaupload.com/?d=6C2QQMEN
Tập 09
001: http://www.megaupload.com/?d=UI850TWZ
002: http://www.megaupload.com/?d=X0259PI8
Tập 10
001: http://www.megaupload.com/?d=5PNJ6LZR
002: http://www.megaupload.com/?d=6Z425BKW
Tập 11
001: http://www.megaupload.com/?d=W99D09YO
002: http://www.megaupload.com/?d=RPQFQUYJ
Tập 12
001: http://www.megaupload.com/?d=6UA3U6NQ
002: http://www.megaupload.com/?d=46FQ56ZT
Tập 13
001: http://www.megaupload.com/?d=PYAADIC4
002: http://www.megaupload.com/?d=LA3M3S7R
Tập 14
001: http://www.megaupload.com/?d=HSAA7O64
002: http://www.megaupload.com/?d=JH33BWH4
Tập 15
001: http://www.megaupload.com/?d=SSIOJ9X9
002: http://www.megaupload.com/?d=7FTFU5J1
Tập 16
001: http://www.megaupload.com/?d=I1XT0ZYS
002: http://www.megaupload.com/?d=46RB5OGL
Tập 17
001: http://www.megaupload.com/?d=F44W3D4A
002: http://www.megaupload.com/?d=GKIMZC3P
Tập 18
001: http://www.megaupload.com/?d=B2ZB11PM
002: http://www.megaupload.com/?d=AAJGSH09
Tập 19
001: http://www.megaupload.com/?d=C6D4DL0N
002: http://www.megaupload.com/?d=YH6GA1KU
Tập 20 END
001: http://www.megaupload.com/?d=P69OC9ER
002: http://www.megaupload.com/?d=4AGMKY7F


Tập 19 http://www.megaupload.com/?d=N7U39933 fixed
Tập 20 END http://www.megaupload.com/?d=HTEHZGSD fixed


END

FSJsetup, Phần này là để ghép tập phim lại:
http://www.megaupload.com/?d=8MUMTFBM

KLMcodec, Phần này là cài đặt codec để xem được phim: Password: joy330
http://www.megaupload.com/?d=FR64FBZE
Hoạc là vào đay: http://www.free-codecs.com/download/...Codec_Pack.htmtvbfan
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=5160

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét