# Title: Waan Jai Yai Thaang Dao
# Số tập: 17 Episodes
# Thể loại: tình cảm hàng
# Rating: trung bình
# Thời gian phát sóng: 20h30 thứ 4- 5
# Kênh: Channel 7
# Thời điểm phát sóng: 2009-2010
* Công ty sản xuất: Exact & Scenario 


Diễn viên:


* Poh Nattawut Skidjai
* Ornjira Larmwilai (Pang) 

* May Fuengarom
* Kob Songsit Rungnopakunsi
* Chalit Fuangarome
* Richard Ghiani
* Ying Ploypapas Thananchaiyakarn