* Tên phim: Jai Rao 
* Tựa DVD tiếng Việt: Mối Tình Đau Khổ
* Tên tiếng Anh : Cracked Heart, Fractured Heart
* Số tập : 15
* Thể loại : Romantic/Drama
* Rating : top rated
* Thời gian phát sóng : 20:30 - thứ 4 & thứ 5
* Kênh : Channel 3
* Thời điểm phát sóng : 12/11/08 - 31/12/08
* Theme song:
o Opening Title: "Yak Mee Chewit Peur Ter" (Wanna live my life for you)Beau Sunita và Aof Pongsak Rattanapong
o Ending Title: "Jai Chun Mun Pen Kong Tur" (My heart belongs to you) Boy Peacemaker / Theeradej Wongpuapan & Taksaorn Paksukcharoen 


Link Eng sub: toàn b

http://www.youtube.com/view_play_list?p=806C5C208F93AD1B

Diễn viên :

# Ken Theeradeth Wonpuapan vai Koravic (Vic)
# Taksaorn Paksukcharoen (Aff) vai Chorlada (Aoey)

# Sunisa Jett (Vicky) vai Menie
# Not Vorarit Fuangaromevai Lak
# Lift Supoj Janjareon vai Pratya
# May Fuengarom vai Saengchye (Sandy)
# Nathalie Davies (Nathalie) vai Torpud
# Moris Kay vai Pat