10 thg 10, 2011

Định Mệnh Tình Yêu - 15/15 tập uslt [Thailand - 2009] Sarp Pu Sar | Aun & Ae

[Thailand - 2009] Sarp Pu Sar | Định Mệnh Tình Yêu | Aun & Ae
Trong quá khứ, Princess Seeked, công chúa từ các nước chư hầu, là khéo léo trong việc dệt thổ cẩm vàng trong cung điện hoàng gia. Cô gặp Hoàng tử Tad. Họ yêu với nhau và Princess Seeked bị mang thai sau này. Tuy nhiên, Hoàng tử Tad có để có được kết hôn với Princess Chai. Với vengefulness của cô, Công chúa Seeked weaves một thổ cẩm vàng với lời nguyền của mình trong chủ đề mỗi trước khi cô giết mình trong khi mang thai.

Trong ngày nay, Maipim, một cô gái những người yêu thương các vải cổ được một công việc để chăm sóc của các cửa hàng thổ cẩm mà Preechaya là chủ sở hữu. Một ngày, một người đàn ông bí ẩn vào giờ nghỉ cửa hàng và để thổ cẩm đẹp cổ kính ở đó. Sau đó, tinh thần của The Princess Seekad xuất hiện và chờ đợi để trả thù với những người đã từng đau đớn của cô trong quá khứ.


Detail

Duration: 15 Episodes
Genre: Drama/Romance/Horror
Popularity: top rated
Air time: Wed-Thu, 8:25 pm Thai Time
Broadcast network: Channel 3
Broadcast period: Feb. 25, 2009

Cast:

Issariya Saisanan (Ae) as Maipim
Witthaya Wasukraipaisarn (Aun) as Patchara (Pat)
Chatayodom Hiranyatsathiti (Chai) as Tawit / Prince Tad
Thayaret Aengtrakul (Thanya) as Princess Seeked
Nattarika Thammapreedanan (Nam-peung) as Preechaya / Princess Chai
Sakaojai Poonsawad (Aom) as Maneekanya / Princess Chom
Theerapong Liaorakwong (Bee) as Tantai

Summary:


In the past, Princess Seeked, the princess from the vassal state, is skillful in weaving the golden brocade in the royal palace. She meets Prince Tad. They fall in love with each other and Princess Seeked gets pregnant later. However, Prince Tad has to get married with Princess Chai. With her vengefulness, Princess Seeked weaves a golden brocade with her curse in every thread before she kills herself while pregnancy.

In the modern day, Maipim, a girl who loves the ancient fabric gets a job to take care of the brocade shop that Preechaya is the owner. One day, a mysterious man breaks into the shop and leave the beautiful ancient brocade there. After that, The spirit of Princess Seekad appears and waits to revenge with the people who have ever hurt her in the past. 

 Download

Tập 01: http://www.megaupload.com/?d=1SNGNKU0
Tập 02: http://www.megaupload.com/?d=NAVA7MTF
Tập 03: http://www.megaupload.com/?d=8O1H01OB
Tập 04: http://www.megaupload.com/?d=SLCIKUTO
Tập 05: http://www.megaupload.com/?d=6D8SD5X7
Tập 06: http://www.megaupload.com/?d=K53IOMZ8
Tập 07: http://www.megaupload.com/?d=8C7YV8RI
Tập 08: http://www.megaupload.com/?d=NGOEZ1LQ
Tập 09: http://www.megaupload.com/?d=TA9E2EC3
Tập 10: http://www.megaupload.com/?d=1DYBZIVS
Tập 11: http://www.megaupload.com/?d=EQPA67RA
Tập 12: http://www.megaupload.com/?d=5NCTJXTM
Tập 13: http://www.megaupload.com/?d=GYSY3E89
Tập 14: http://www.megaupload.com/?d=3GF9KLQR
Tập 15END: http://www.megaupload.com/?d=2G4XMPFP
 nguồn :  http://planetphim.com/forum/topic/2800-d%E1%BB%8Bnh-m%E1%BB%87nh-tinh-yeu-phim-tl-l%E1%BB%93ng-ti%E1%BA%BFng-15-t%E1%BA%ADp/
-----------------------------------
Wupload :
Tap 7:http://www.wupload.com/file/1880930
Tap 8:http://www.wupload.com/file/1879826
Tap 9:http://www.wupload.com/file/1879680
Tap 10:http://www.wupload.com/file/1879045
Tap 11:http://www.wupload.com/file/1879970
Tap 12:http://www.wupload.com/file/1879152
Tap 13:http://www.wupload.com/file/1878709
Tap 14:http://www.wupload.com/file/1879689
Tap 15-End:http://www.wupload.com/file/1879359


Tap 1:http://www.fileserve.com/file/JXpCDFU
Tap 2:http://www.fileserve.com/file/MKRFXd3
Tap 3:http://www.fileserve.com/file/bWmtE34
Tap 4:http://www.fileserve.com/file/kkJk6zG
Tap 5:http://www.fileserve.com/file/am39PRP
Tap 6:http://www.fileserve.com/file/KUNQ447
Tap 7:http://www.fileserve.com/file/6xzQwKs
Tap 8:http://www.fileserve.com/file/aVFGCcX
Tap 9:http://www.fileserve.com/file/9HZBZAE
Tap 10:http://www.fileserve.com/file/7USpwXn
Tap 11:http://www.fileserve.com/file/qYWUhuf
Tap 12:http://www.fileserve.com/file/VYg2RHy
Tap 13:http://www.fileserve.com/file/BYJmmMV
Tap 14:http://www.fileserve.com/file/XrjmbfQ
Tap 15-End:http://www.fileserve.com/file/PdXdDcq

 http://www.phim88.com/forum/showthread.php?t=9089
------------------------------------

Link Online 
Episode 01
Episode 02
Episode 03
Episode 04
Episode 05
Episode 06
Episode 07
Episode 08
Episode 09
Episode 10
Episode 11
Episode 12
Episode 13
Episode 14
Episode 15End

 http://hopphim.com/phim-bo/thai/dinh-menh-tinh-yeu

mirror : 


Tập 01: http://www.megavideo.com/?d=1SNGNKU0
Tập 02: http://www.megavideo.com/?d=NAVA7MTF
Tập 03: http://www.megavideo.com/?d=8O1H01OB
Tập 04: http://www.megavideo.com/?d=SLCIKUTO
Tập 05: http://www.megavideo.com/?d=6D8SD5X7
Tập 06: http://www.megavideo.com/?d=K53IOMZ8
Tập 07: http://www.megavideo.com/?d=8C7YV8RI
Tập 08: http://www.megavideo.com/?d=NGOEZ1LQ
Tập 09: http://www.megavideo.com/?d=TA9E2EC3
Tập 10: http://www.megavideo.com/?d=1DYBZIVS
Tập 11: http://www.megavideo.com/?d=EQPA67RA
Tập 12: http://www.megavideo.com/?d=5NCTJXTM
Tập 13: http://www.megavideo.com/?d=GYSY3E89
Tập 14: http://www.megavideo.com/?d=3GF9KLQR
Tập 15END: http://www.megavideo.com/?d=2G4XMPFP

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét