10 thg 10, 2011

Midas- SBS 2011 21/21 (Thuyết Minh) - non MU - HQ
Tựa gốc : 마이더스
Tựa tiếng anh : Midas
Thể loại : Tâm lý, tình cảm
Số tập dự kiến: 16
Đài phát : SBS
Thời gian phát sóng : 21h55' (giờ địa phương) các ngày thứ 2, 3 bắt đầu từ 22/2/2011
Đạo diễn: Kang Shin Hyo
Biên kịch: Choi Wan Kyu
Diễn viên: Jang Hyuk, Kim Hee Ae, Lee Min Jung, Noh Min Woo
Nội dung: Câu chuyện xoay quanh vấn đề tiền bạc, tham vọng và tình yêu, những quyết định làm nên số phận, cuộc sống của những con người trong chốn thương trường. Quá trình sáp nhập và thâu tóm các công ty, thị trường chứng khoán và thế giới tài chính, cũng như cuộc đời của những người kế thừa.

FileJungle:
Tap 1:http://www.filejungle.com/f/CvrqtS
Tap 2:http://www.filejungle.com/f/tCeq6g
Tap 3:http://www.filejungle.com/f/j85j3s
Tap 4:http://www.filejungle.com/f/3TnjdQ
Tap 5:http://www.filejungle.com/f/raZrBG
Tap 6:http://www.filejungle.com/f/9UzBET
Tap 7:http://www.filejungle.com/f/UUSzhR
Tap 8:http://www.filejungle.com/f/VdDXAG
Tap 9:http://www.filejungle.com/f/jMvVSY
Tap 10:http://www.filejungle.com/f/TJDHtX
Tap 11:http://www.filejungle.com/f/5rrHyg
Tap 12:http://www.filejungle.com/f/U8HPfe
Tap 13:http://www.filejungle.com/f/X2nU6n
Tap 14:http://www.filejungle.com/f/crdUGy
Tap 15:http://www.filejungle.com/f/3u3VMA
Tap 16:http://www.filejungle.com/f/ndWVEd
Tap 17:http://www.filejungle.com/f/eqPh6Q
Tap 18:http://www.filejungle.com/f/dUN2DC
Tap 19:http://www.filejungle.com/f/9hsXKA
Tap 20:http://www.filejungle.com/f/9dqWux
Tap 21:http://www.filejungle.com/f/hgkM4Y

Wupload:
Tap 1:http://www.wupload.com/file/199603311/
Tap 2:http://www.wupload.com/file/199603319/
Tap 3:http://www.wupload.com/file/199615151/
Tap 4:http://www.wupload.com/file/199602105/
Tap 5:http://www.wupload.com/file/199615160/
Tap 6:http://www.wupload.com/file/199603296/
Tap 7:http://www.wupload.com/file/199615154/
Tap 8:http://www.wupload.com/file/199602115/
Tap 9:http://www.wupload.com/file/199602099/
Tap 10:http://www.wupload.com/file/199602107/
Tap 11:http://www.wupload.com/file/199614846/
Tap 12:http://www.wupload.com/file/199615250/
Tap 13:http://www.wupload.com/file/199614839/
Tap 14:http://www.wupload.com/file/199612002/
Tap 15:http://www.wupload.com/file/199615216/
Tap 16:http://www.wupload.com/file/199614864/
Tap 17:http://www.wupload.com/file/199614861/
Tap 18:http://www.wupload.com/file/199615236/
Tap 19:http://www.wupload.com/file/199612030/
Tap 20:http://www.wupload.com/file/199615214/
Tap 21:http://www.wupload.com/file/199615220/
Fileserve:
Tap 1:http://www.fileserve.com/file/7ajH6An
Tap 2:http://www.fileserve.com/file/GGrq8vt
Tap 3:http://www.fileserve.com/file/6Mw8cSC
Tap 4:http://www.fileserve.com/file/8QNW96s
Tap 5:http://www.fileserve.com/file/9FNcZhu
Tap 6:http://www.fileserve.com/file/GjgHa7k
Tap 7:http://www.fileserve.com/file/SSTp2cJ
Tap 8:http://www.fileserve.com/file/XxRZHTW
Tap 9:http://www.fileserve.com/file/GzVWCVY
Tap 10:http://www.fileserve.com/file/VJEcpAu
Tap 11:http://www.fileserve.com/file/mP2pCtM
Tap 12:http://www.fileserve.com/file/NAdq7xd
Tap 13:http://www.fileserve.com/file/v4e2USC
Tap 14:http://www.fileserve.com/file/nCyjure
Tap 15:http://www.fileserve.com/file/4md88Q6
Tap 16:http://www.fileserve.com/file/Cy4mN65
Tap 17:http://www.fileserve.com/file/6AwJzpZ
Tap 18:http://www.fileserve.com/file/NKHUDqt
Tap 19:http://www.fileserve.com/file/GZq3gTp
Tap 20:http://www.fileserve.com/file/JvWGHNF
Tap 21:http://www.fileserve.com/file/TKg4baH

http://www.phim88.com/forum/showthread.php?t=12867

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét