10 thg 10, 2011

Vân Hải Ngọc Cung Duyên - TVB 20/20 tập DVDRip AVI

Phim TVB - Vân Hải Ngọc Cung Duyên
20 tập
DVDRip AVI

Diễn viên: Lâm Phong , Diệp Tuyền , Trương Thiệu Huy, Lý Thể Hoa

Tập 1:
001 http://www.megaupload.com/?d=9LP9XII9
002 http://www.megaupload.com/?d=M77P6Y7X
003 http://www.megaupload.com/?d=VLEEMQRI
004 http://www.megaupload.com/?d=AX5YA05I
005 http://www.megaupload.com/?d=EL1JB81A

Tập 2:
001 http://www.megaupload.com/?d=A9Y53VNU
002 http://www.megaupload.com/?d=4LPIYI5Y
003 http://www.megaupload.com/?d=8VDZ16XP
004 http://www.megaupload.com/?d=Z7U8IOEZ
005 http://www.megaupload.com/?d=H7MX9TLU

Tập 3:
001 http://www.megaupload.com/?d=GSSMU3NG
002 http://www.megaupload.com/?d=7LW04GUB
003 http://www.megaupload.com/?d=70KD9XXZ
004 http://www.megaupload.com/?d=RGJFT1ES
005 http://www.megaupload.com/?d=CY4T0ZE3

Tập 4:
001 http://www.megaupload.com/?d=8REQCJ7K
002 http://www.megaupload.com/?d=D4WCOAZI
003 http://www.megaupload.com/?d=KPREL6RZ
004 http://www.megaupload.com/?d=ND8VSM0B
005 http://www.megaupload.com/?d=17QI2VRG

Tập 5:
001 http://www.megaupload.com/?d=FIONQ190
002 http://www.megaupload.com/?d=PPG57IVY
003 http://www.megaupload.com/?d=U9B003VN
004 http://www.megaupload.com/?d=ADVP3S7N
005 http://www.megaupload.com/?d=MNCVWAQB

Tập 6:
001 http://www.megaupload.com/?d=1MQQ4PMX
002 http://www.megaupload.com/?d=ZS8LCBHJ
003 http://www.megaupload.com/?d=MCH6SIJ1
004 http://www.megaupload.com/?d=4DRK7UA8
005 http://www.megaupload.com/?d=2EYDFUEK

Tập 7:
001 http://www.megaupload.com/?d=DW74ZYNT
002 http://www.megaupload.com/?d=5ZY8TJ63
003 http://www.megaupload.com/?d=1IWTGM0K
004 http://www.megaupload.com/?d=Z18Q1GYA
005 http://www.megaupload.com/?d=RBRD83ZE

Tập 8:
001 http://www.megaupload.com/?d=J2RPTZE3
002 http://www.megaupload.com/?d=6F1PLH7X
003 http://www.megaupload.com/?d=0Z7ZR9P0
004 http://www.megaupload.com/?d=RMDMBCHA
005 http://www.megaupload.com/?d=D31MZZEM

Tập 9:
001 http://www.megaupload.com/?d=A5WABUXL
002 http://www.megaupload.com/?d=13HRDWWL
003 http://www.megaupload.com/?d=OPNPF76K
004 http://www.megaupload.com/?d=ZS4B4TGX
005 http://www.megaupload.com/?d=M4ZSCKEA

Tập 10:
001 http://www.megaupload.com/?d=TU0IPOUZ
002 http://www.megaupload.com/?d=SHFKK9VY
003 http://www.megaupload.com/?d=7RBUONN4
004 http://www.megaupload.com/?d=0KXJJTEJ
005 http://www.megaupload.com/?d=6WX7IO20

Tập 11:
001 http://www.megaupload.com/?d=4FO66M1A
002 http://www.megaupload.com/?d=DQNNL00K
003 http://www.megaupload.com/?d=2506L447
004 http://www.megaupload.com/?d=9CMY6YD9
005 http://www.megaupload.com/?d=7RNHN5AB

Tập 12:
001 http://www.megaupload.com/?d=ES8FUV7B
002 http://www.megaupload.com/?d=GX4FKR5D
003 http://www.megaupload.com/?d=TWCSBTKH
004 http://www.megaupload.com/?d=NHIGPISR
005 http://www.megaupload.com/?d=FND5MV89

Tập 13:
001 http://www.megaupload.com/?d=1HX1YL94
002 http://www.megaupload.com/?d=RX4B0S8V
003 http://www.megaupload.com/?d=TWBWYBXX
004 http://www.megaupload.com/?d=V9OR5EXU
005 http://www.megaupload.com/?d=7JEMCKBD

Tập 14:
001 http://www.megaupload.com/?d=44WWUBRG
002 http://www.megaupload.com/?d=1SMX32KH
003 http://www.megaupload.com/?d=TD4Y5N5T
004 http://www.megaupload.com/?d=QGZ74685
005 http://www.megaupload.com/?d=T2TNE41M

Tập 15:
001 http://www.megaupload.com/?d=B6MS38IP
002 http://www.megaupload.com/?d=G54Z2D3I
003 http://www.megaupload.com/?d=ZZ5V63GH
004 http://www.megaupload.com/?d=7KKRE59S
005 http://www.megaupload.com/?d=NFSLQKP8

Tập 16:
001 http://www.megaupload.com/?d=6WPI8M9B
002 http://www.megaupload.com/?d=XJIIG9IB
003 http://www.megaupload.com/?d=01RYLXGF
004 http://www.megaupload.com/?d=QMR91UWQ
005 http://www.megaupload.com/?d=JNIWU3HI

Tập 17:
001 http://www.megaupload.com/?d=4HMB8X6B
002 http://www.megaupload.com/?d=KI2UL64C
003 http://www.megaupload.com/?d=AMS51SL8
004 http://www.megaupload.com/?d=4YATNA6S
005 http://www.megaupload.com/?d=8R5M955T

Tập 18:
001 http://www.megaupload.com/?d=ZL5Z1C6E
002 http://www.megaupload.com/?d=MS8T94TH
003 http://www.megaupload.com/?d=AOF94C6R
004 http://www.megaupload.com/?d=TJS4QKOA
005 http://www.megaupload.com/?d=ADLKS470

Tập 19:
001 http://www.megaupload.com/?d=4E4OUW5P
002 http://www.megaupload.com/?d=M2MFRLPK
003 http://www.megaupload.com/?d=0TF10AFM
004 http://www.megaupload.com/?d=Z8TGXSYT
005 http://www.megaupload.com/?d=6WXTKW1L

Tập 20 END:
001 http://www.megaupload.com/?d=JKY77GXO
002 http://www.megaupload.com/?d=VBF8GNPF
003 http://www.megaupload.com/?d=SL4KBN4S
004 http://www.megaupload.com/?d=92LH4B0I
005 http://www.megaupload.com/?d=MBWZ45E2

Bixit
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=13854

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét