10 thg 10, 2011

Bá Chủ Thượng Hải F1+2 - ATV - AVI USLT 28/28 Tap

Bá Chủ Bãi Thượng Hải - Shanghai Godfather I&II 28/28
 http://tuimua.vn/upload/2010/11/30/ba-chu-ben-thuong-hai_1291101122.jpg

Diễn Viên Ngô Nghi Tướng - Trần Đình Oai - Từ Thiểu Cường - Lưu Ngọc Dinh - Đoàn Thiên Chiêu
Thể Loại Xã Hội Đen - Phim Tập
Quốc Gia Hồng Kông
Xuất Bản TVBI
Chapter 14
Size 2980.3 MB

Tập1
http://www.megaupload.com/?d=JJ57IHLQ
Tập2
http://www.megaupload.com/?d=8QAHEWAA
Tập3
http://www.megaupload.com/?d=9M27ZJ43
Tập4
http://www.megaupload.com/?d=SS2IWRWC
Tập5
http://www.megaupload.com/?d=IUDHZBSX
Tập6
http://www.megaupload.com/?d=20B2C1DC
Tập7
http://www.megaupload.com/?d=3V55FAAB
Tập8
http://www.megaupload.com/?d=9NK7KAWY
Tập9
http://www.megaupload.com/?d=QBS38IME
Tập10
http://www.megaupload.com/?d=AFUAIDTF
Tập11
http://www.megaupload.com/?d=LI8GHXY8
Tập12
http://www.megaupload.com/?d=UANJNFYZ
Tập13
http://www.megaupload.com/?d=XMJ7Z8UX
Tập14
http://www.megaupload.com/?d=6XPJE5E8

Diễn Viên Duẫn Thiên Chiếu - Ngô Nghi Tướng - Trần Đình Oai - Từ Thiểu Cường - Thái Hiểu Nghi - Lưu Ngọc Dinh
Thể Loại Xã Hội Đen - Phim Tập
Quốc Gia Hồng Kông
Xuất Bản n.a
Chapter 14

Tập1
http://www.megaupload.com/?d=LIRGP60C
Tập2
http://www.megaupload.com/?d=9PR6EH7D
Tập3
http://www.megaupload.com/?d=WIHUWF73
Tập4
http://www.megaupload.com/?d=GO0PACG4
Tập5
http://www.megaupload.com/?d=UF5OFL73
Tập6
http://www.megaupload.com/?d=LCYF990A
Tập7
http://www.megaupload.com/?d=GC6LATG4
Tập8
http://www.megaupload.com/?d=YNVNDFVJ
Tập9
http://www.megaupload.com/?d=8TACICB5
Tập10
http://www.megaupload.com/?d=R0QWHXCX
Tập11
http://www.megaupload.com/?d=316P6CQ1
Tập12
http://www.megaupload.com/?d=X2D1KHLF
Tập13
http://www.megaupload.com/?d=W5OG60YC

Tập14
http://www.megaupload.com/?d=HGDMVLU8dunhillvnld
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=107992

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét