10 thg 10, 2011

Yêu Nữ Và Chàng Cố Vấn - HQ 16/16 Tâp - HTDRip, USLT - FileSever

 Yêu Nữ Và Chàng Cố Vấn
A Witch in Love

 Genre: Comedy, romance
Episodes: 16

Director: Jun Ki Sang
Scriptwriter: Kim Won Jin, Kim Min Jun


Cast:
Han Ga In as Ma Yoo Hee
Jae Hee as Jae Mo Ryong
Kim Jeong Hoon as Yoo Joon Ha
Jun Hye Bin as Jang Sung Mi
Dennis Oh as Jamie Oliver


Extended Cast:
Ahn Suk Hwan
Jung Dong Il as Lee Tim Chang
Hwang Ji Hyun


FileSever

 http://www.fileserve.com/file/Nj64XwU/YeuNu_01.avi
http://www.fileserve.com/file/Zpk3hyP/YeuNu_02.avi
http://www.fileserve.com/file/fucU6zd/YeuNu_03.avi
http://www.fileserve.com/file/2NzxU4W/YeuNu_04.avi
http://www.fileserve.com/file/scRx9C2/YeuNu_05.avi
http://www.fileserve.com/file/SbEGEbE/YeuNu_06.avi
http://www.fileserve.com/file/yR9p3PY/YeuNu_07.avi
http://www.fileserve.com/file/YQ8aYwU/YeuNu_08.avi
http://www.fileserve.com/file/6KvVmZ2/YeuNu_09.avi
http://www.fileserve.com/file/vK5Dyqm/YeuNu_10.avi
http://www.fileserve.com/file/yA5uWQ4/YeuNu_11.avi
http://www.fileserve.com/file/bBDz6y9/YeuNu_12.avi
http://www.fileserve.com/file/3dnQPcR/YeuNu_13.avi
http://www.fileserve.com/file/DDHq2BS/YeuNu_14.avi
http://www.fileserve.com/file/4RuB5AE/YeuNu_15.avi
http://www.fileserve.com/file/wDvRGGE/YeuNu_16E.avi
End

Rebirth2207
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=392520

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét