9 thg 1, 2012

Bàn Tay Nhân Ái II - TVB 40/40 - FFVN lồng tiếng
Số tập: 40
Giám chế: Thích Kỳ Nghĩa
Diễn viên:Ngô Khải Hoa - Trình Chí Mỹ Paul
Lâm Bảo Di - Lê Quốc Trụ Henry
Trần Tuệ San - Giang Tân Nguyệt Annie
Mông Gia Tuệ - Hà Tâm Nghiên Tracy
Thái Thiếu Phân - Đường Tư Lễ Jackie
Thiệu Mỹ Kỳ - Vạn An Sinh Anson
Trần Khiết Nghi - Nguyễn Lãng Bình Dorothy
Trần Hào - Lâm Mẫn Trí MC
Đường Văn Long - Đàm Dũng Minh Edmond
Tào Vĩnh Liêm - Hướng Chúng Nhân Chris
Viên Thể Vân - Vạn Ninh Sinh Sukie
Mã Tuấn Vỹ - Trương Gia Dụ Joe
Lâm Y Kỳ - Lý Y Hoa
Hồ Phong
Lạc Ứng Quân
La Quán Lan - Mạc Tuyết Phương
Chung Lệ Kỳ
Trương Đồng Tổ - La Hiếu Tề
Huỳnh Đức Bân


Tap 1 : http://www.megaupload.com/?d=B2J7OGYQ 
Tap 2 :http://www.megaupload.com/?d=TOAB0NCD
Tap 3 :http://www.megaupload.com/?d=AV0KZ1II
Tap 4 :http://www.megaupload.com/?d=FCYSWEDM
Tap 5 :http://www.megaupload.com/?d=60D30T1U
Tap 6 : http://www.megaupload.com/?d=LJ2FQ7FN
Tập 07 : http://www.megaupload.com/?d=IB5QW130
Tập 08 : http://www.megaupload.com/?d=8N6PHI96
Tập 09 : http://www.megaupload.com/?d=8JRUHXI0
Tập 10 : http://www.megaupload.com/?d=00OJU0XC
Tập 11 : http://www.megaupload.com/?d=5VPY4SOM
Tập 12 : http://www.megaupload.com/?d=MUKBP62I
Tập 13 : http://www.megaupload.com/?d=DNOGRQ6C
Tập 14 : http://www.megaupload.com/?d=2W18AYBN
Tập 15 : http://www.megaupload.com/?d=73U9DB4F
Tập 16 : http://www.megaupload.com/?d=IZY6N6NI
Tập 17 : http://www.megaupload.com/?d=UDVOOI5K
Tập 18 : http://www.megaupload.com/?d=TJIOF1YK
Tập 19 : http://www.megaupload.com/?d=TI2ALM4Q
Tập 20 : http://www.megaupload.com/?d=YM84L1BX
Tập 21 : http://www.megaupload.com/?d=IV4E08XR
Tập 22 : http://www.megaupload.com/?d=XVO5YP9Y
Tập 23 : http://www.megaupload.com/?d=UNOXN81H
Tập 24 : http://www.megaupload.com/?d=47L09MBT
Tập 25 : http://www.megaupload.com/?d=BZFVGGL2
Tập 26 : http://www.megaupload.com/?d=SD63LHC9
Tập 27 : http://www.megaupload.com/?d=KLHMRZF2
Tập 28 : http://www.megaupload.com/?d=88WF0YYD
Tập 29 : http://www.megaupload.com/?d=6Z4BJDTU
Tập 30 : http://www.megaupload.com/?d=VFSHPNGK
Tập 31 : http://www.megaupload.com/?d=L56JHRUP
Tập 32 : http://www.megaupload.com/?d=SD4J50AZ
Tập 33 : http://www.megaupload.com/?d=2UL128BI
Tập 34 : http://www.megaupload.com/?d=Y4QE905X
Tập 35 : http://www.megaupload.com/?d=LQTKHJSL
Tập 36 : http://www.megaupload.com/?d=EZWBBPRI
Tập 37 : http://www.megaupload.com/?d=8N6KIHTQ
Tập 38 : http://www.megaupload.com/?d=9ONJMJKN
Tập 39 : http://www.megaupload.com/?d=F1ACHGAT
Tập 40 : http://www.megaupload.com/?d=H0FWVFIE 

END


quynhle
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=399418

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét