9 thg 1, 2012

Đường Sinh Mệnh - TVB, 20/20 Tap, US LT

Đường Sinh Mệnh 
Journey To call Life 

Phim dạng: Dvd rip
Phim dài : 20 Tap
Link size : 450 M
Host : Megaupload 


US Lồng Tiếng


Cast:
Steven Ma
Kent Cheng
Linda Chung
Fala Chen
Elaine Yiu
Halina Tam
Lo Yuen Yan
Kwok Fung
Mary Hon
Helena Ma01: http://www.megaupload.com/?d=BT5JZ07U
02: http://www.megaupload.com/?d=NW4DEXB0
03: http://www.megaupload.com/?d=N2CKDIW5
04: http://www.megaupload.com/?d=HKK2BVCH 
05: http://www.megaupload.com/?d=3BMO6TON
06: http://www.megaupload.com/?d=R8BNL3AJ
07.001: http://www.megaupload.com/?d=KAHNDX5I
07.002: http://www.megaupload.com/?d=EV365WWX 
08.001: http://www.megaupload.com/?d=9FJHVQZI 
08.002: http://www.megaupload.com/?d=7SHC18JM 

09: http://www.megaupload.com/?d=RKEE2R9I
10.001: http://www.megaupload.com/?d=25AJICOY 
10.002: http://www.megaupload.com/?d=UIWI3WHQ 
11.001: http://www.megaupload.com/?d=KUQMKWYJ 
11.002: http://www.megaupload.com/?d=3M6P9ICD 
12: http://www.megaupload.com/de/?d=39KJ7MA3
13: http://www.megaupload.com/de/?d=OWS7QWC7

14: http://www.megaupload.com/?d=1CJKTWOA 
15: http://www.megaupload.com/?d=0L9E4DLK
16: http://www.megaupload.com/?d=3B22WZVJ
17: http://www.megaupload.com/?d=BP9ZWHRY

18: http://www.megaupload.com/?d=DGSUNPFB
19.001: http://www.megaupload.com/?d=UPI37Z5K 
19.002: http://www.megaupload.com/?d=YQED4GB0 
20.001: http://www.megaupload.com/?d=7S2X249S 
20.002: http://www.megaupload.com/?d=VTEVHVZZ 


END

tvbfan
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=37479

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét