10 thg 1, 2012

Nhất đen nhì đỏ VIII: Điêu hùng tranh bịp - ATV [FS]Tên tiếng anh : Gamblers Dream
ATV sản xuất năm 1993
Diễn viên :
- Giang Hoa
- Trương Gia Huy
- Vạn Ỷ Văn
- Doãn Thiên Chiếu
- Dương Ngọc Mai
- Hà Mỹ Đình


FILESERVE

http://fileserve.com/list/HgWC8Wh

cathonbon
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=404264

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét