9 thg 1, 2012

Tình Yêu và Tham Vọng - HQ - USLT - 81/81 tập AVI
 01 http://www.megaupload.com/?d=Q8CMPR2J
 02 http://www.megaupload.com/?d=GHJBY8B2
 03 http://www.megaupload.com/?d=TKK1D8S7
 04 http://www.megaupload.com/?d=1Q8CZANU
 05 http://www.megaupload.com/?d=29OZKOG2
 06 http://www.megaupload.com/?d=9GAJ2YQ3
 07 http://www.megaupload.com/?d=HROQMZZO
 08 http://www.megaupload.com/?d=7R2VUAB3
 09 http://www.megaupload.com/?d=N8QUK1AH
 10 http://www.megaupload.com/?d=LPZO9NXK
 11 http://www.megaupload.com/?d=65Z5DKP7
 12 http://www.megaupload.com/?d=O12CZDPF
 13 http://www.megaupload.com/?d=0HEL0I0U
 14 http://www.megaupload.com/?d=LLTYQ7B7
 15 http://www.megaupload.com/?d=W7D686RC
 16 http://www.megaupload.com/?d=53077VDO
 17 http://www.megaupload.com/?d=0JUGIG0F
 18 http://www.megaupload.com/?d=MYOWSDUI
 19 http://www.megaupload.com/?d=3Q93SC9M
 20 http://www.megaupload.com/?d=BP4DRYMW
 21 http://www.megaupload.com/?d=VEXNUSSQ
 22 http://www.megaupload.com/?d=88TH6826
 23 http://www.megaupload.com/?d=S119U2AL
 24 http://www.megaupload.com/?d=SS3OCQCX
 25 http://www.megaupload.com/?d=HE0QA7II
 26 http://www.megaupload.com/?d=LQ5POCB1
 27 http://www.megaupload.com/?d=ME2TQPH6
 28 http://www.megaupload.com/?d=V82B6M23
 29 http://www.megaupload.com/?d=03X6SF6G
 30 http://www.megaupload.com/?d=AGAUIISN
 31 http://www.megaupload.com/?d=UDF218QA
 32 http://www.megaupload.com/?d=6P0SG5DP
 33 http://www.megaupload.com/?d=DO55SYTN
 34 http://www.megaupload.com/?d=7F7GEPFQ
 35 http://www.megaupload.com/?d=E3A7M9P7
 36 http://www.megaupload.com/?d=T7EAJZJI
 37 http://www.megaupload.com/?d=SD8K88IB
 38 http://www.megaupload.com/?d=IHDH8FX7
 39 http://www.megaupload.com/?d=UNJTDY2Z
 40 http://www.megaupload.com/?d=1CKRYXKQ
 41 http://www.megaupload.com/?d=XID3PYW0
 42 http://www.megaupload.com/?d=ZPBHAWM0
 43 http://www.megaupload.com/?d=VS0EEWOT
 44 http://www.megaupload.com/?d=365GR91F
 45 http://www.megaupload.com/?d=RTU348DD
 46 http://www.megaupload.com/?d=RR6QGV60
 47 http://www.megaupload.com/?d=Y3AK60QO
 48 http://www.megaupload.com/?d=ETBDBZBI -> không có lồng tiếng
 48: http://www.megaupload.com/?d=OJTWU1P7 -> only Viet-audio
 48 http://www.megaupload.com/?d=JRTS7JIS -> fixed
 49 http://www.megaupload.com/?d=4C77MCYS
 50 http://www.megaupload.com/?d=NZILY8PO
 51 http://www.megaupload.com/?d=J7XG6CE0
 52 http://www.megaupload.com/?d=NGQUUYYN
 53 http://www.megaupload.com/?d=MY36HVHC
 54 http://www.megaupload.com/?d=WGXJIMG9
 55 http://www.megaupload.com/?d=204KU6HT
 56 http://www.megaupload.com/?d=4OETEZYK
 57 http://www.megaupload.com/?d=BO945SBN -> không có Viet-audio từ phút 50
 57 http://www.megaupload.com/?d=6QCCPNAR -> fixed
 58 http://www.megaupload.com/?d=BGW9184X -> không có Viet-audio từ phút 44
 58 http://www.megaupload.com/?d=AUEU9SP6 -> fixed
 59 http://www.megaupload.com/?d=ZV6GPDNK -> không có Viet-audio
59 -> fixed
 1: http://www.megaupload.com/?d=ILBBL2M4
 2: http://www.megaupload.com/?d=PHJB1HTL
 60 http://www.megaupload.com/?d=WI66BNW9
 61 http://www.megaupload.com/?d=QE0AIGJ1
 62 http://www.megaupload.com/?d=ZUJ14SDE
 63 http://www.megaupload.com/?d=N3J0J5RN
 64 http://www.megaupload.com/?d=UZ1KJ69Q
 65 http://www.megaupload.com/?d=7HBEH57C
 66 http://www.megaupload.com/?d=TVTLADHN
 67 http://www.megaupload.com/?d=BQ7HOW8R
 68 http://www.megaupload.com/?d=CS37NFA7
 69 http://www.megaupload.com/?d=VFKI6441
 70 http://www.megaupload.com/?d=429GAPRU
 71 http://www.megaupload.com/?d=CAS5V880
 72 http://www.megaupload.com/?d=A9L1F5R7
 73 http://www.megaupload.com/?d=GMHOI8ZF
 74 http://www.megaupload.com/?d=HC3C24VY
 75 http://www.megaupload.com/?d=CRTZ3KBP
 76 http://www.megaupload.com/?d=DOEVNI6B
 77 http://www.megaupload.com/?d=ZZMUFO6E
 78 http://www.megaupload.com/?d=9N3AT2FY
 79 http://www.megaupload.com/?d=5Q5KT8PL
 80 http://www.megaupload.com/?d=9FU9EZNJ
 81 http://www.megaupload.com/?d=P9R1BMOI
END

Thông báo: tập 26+27 hình và âm thanh không đều vối nhau (âm thanh đi sau hình 500ms).
Bạn nào muốn fix thì dùng virtualDub (freeware). Bạn nào không biết cách xài thì chờ cách huớng dẫn nhen!
xxxx viết bài nầy để cùng chia sẻ với những ACE nào có vấn đề khi xem phim (dạng AVI) mà hình và âm thanh không ăn khớp với nhau

Phần mềm mà ACE cần là VirtualDub (freeware) và có thể lấy về từ đây
 http://virtualdub.sourceforge.net/

Phần mềm nầy chỉ cần đem về rồi extract ra là có thể xài liền. Khỏi cần phải install.


1. Chọn tập để chỉnh
Sau khi khởi động phần mềm. Vào File -> Open video file
2. Vào Video -> Direct stream copy
3. Vào Audio -> Interleaving. Một cửa sổ mới sẽ mở ra (xem hình 4)
4. Chổ Delay audio track by điền vào 1 con số nào đó rồi xem/nghe thử có ăn khớp với nhau không (điền số >0 nếu âm thanh đi trước hình và số <0 nếu âm thanh đi sau hình)

Cho tập 26+27 của bộ "Tình Yêu và Tham Vọng" điền vào -500 như trong hình
5. Vào File -> Save old format AVI rồi chọn nơi cất và đặc tên mới cho tập nầy
Chúc ACE thành công !!!mietmai
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=60705

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét