10 thg 1, 2012

Minh Thành Hoàng Hậu/The last Empress - HQ 124/ 124 tập USLT
Phim dài đăng đẳng của Hàn Quốc Có ai muốn xem giơ 2 hoặc 3 chân lên 


01) http://www.megaupload.com/?d=FAZVKPEO
02) http://www.megaupload.com/?d=ONSGQMWD
03) http://www.megaupload.com/?d=FDY08FXV
04) http://www.megaupload.com/?d=LE82WEK0
05) http://www.megaupload.com/?d=4EXVLVNS
06) http://www.megaupload.com/?d=I2Q7WP1T
07) http://www.megaupload.com/?d=IERDOW10
08) http://www.megaupload.com/?d=FO42J67X
09) http://www.megaupload.com/?d=V9YAG71B
10) http://www.megaupload.com/?d=681WEOM8
11) http://www.megaupload.com/?d=0YHRKXAK
12) http://www.megaupload.com/?d=2R7WCU0F
13) http://www.megaupload.com/?d=I7LMZYMQ
14) http://www.megaupload.com/?d=S0UWHRHC
15) http://www.megaupload.com/?d=NT7IJALM
16) http://www.megaupload.com/?d=O54HFEL2
17) http://www.megaupload.com/?d=7RPE3YWU
18) http://www.megaupload.com/?d=A5SNWV3Q
19) http://www.megaupload.com/?d=J42HK52W
20) http://www.megaupload.com/?d=D9QWC1H9
21) http://www.megaupload.com/?d=U22JCRS8
22) http://www.megaupload.com/?d=H5WJJI64
23) http://www.megaupload.com/?d=81MKA7P0
24) http://www.megaupload.com/?d=C1DUBDZ3
25) http://www.megaupload.com/?d=1ETA992H
26) http://www.megaupload.com/?d=BIVHRH6K
27) http://www.megaupload.com/?d=16FYWDN8
28) http://www.megaupload.com/?d=IWWYL9W8
29) http://www.megaupload.com/?d=OQ8M7ZW3
30) http://www.megaupload.com/?d=9YGDVVL6
31) http://www.megaupload.com/?d=1PO0XWN0
32) http://www.megaupload.com/?d=PMG4U4WM
33) http://www.megaupload.com/?d=I9EBM3HO
34) http://www.megaupload.com/?d=GR5I3PX3
35) http://www.megaupload.com/?d=UXR3RCHB
36) http://www.megaupload.com/?d=CPQYVZLN
37) http://www.megaupload.com/?d=OUCLOKJM
38) http://www.megaupload.com/?d=PFF4SGGJ
39) http://www.megaupload.com/?d=I1OU6XMD
40) http://www.megaupload.com/?d=2V6I784J
41) http://www.megaupload.com/?d=WRCBI842
42) http://www.megaupload.com/?d=RRPZBMVN
43) http://www.megaupload.com/?d=KCDK9WD2
44) http://www.megaupload.com/?d=ZFIDHJ60
45) http://www.megaupload.com/?d=QSB33YNR
46) http://www.megaupload.com/?d=L8F992K1
47) http://www.megaupload.com/?d=WADEEFBT
48) http://www.megaupload.com/?d=YCKFAOR4
49) http://www.megaupload.com/?d=UNG8G24R
50) http://www.megaupload.com/?d=QUN6Q52Q
51) http://www.megaupload.com/?d=DL89J6UF
52) http://www.megaupload.com/?d=7A0P84ZK
53) http://www.megaupload.com/?d=OR5ZRJZU
54) http://www.megaupload.com/?d=O854COBB
55) http://www.megaupload.com/?d=1NKQTSMC
56) http://www.megaupload.com/?d=VV9QBRCQ
57) http://www.megaupload.com/?d=9AZFOYOE
58) http://www.megaupload.com/?d=YS9SZTDO
59) http://www.megaupload.com/?d=9Y4IX8AD
60) http://www.megaupload.com/?d=X90TN8D2
61) http://www.megaupload.com/?d=W1AUJ8YS
62) http://www.megaupload.com/?d=YXCQ95MG
63) http://www.megaupload.com/?d=IMGRXL90
64) http://www.megaupload.com/?d=6968LZLG
65) http://www.megaupload.com/?d=QN1T1NAK
66) http://www.megaupload.com/?d=VAS5AT1U
67) http://www.megaupload.com/?d=8PH2STHF
68) http://www.megaupload.com/?d=P4YHAR7Q
69) http://www.megaupload.com/?d=X7J2J2YF
70) http://www.megaupload.com/?d=0WHDOXD0
71) http://www.megaupload.com/?d=QT1JS190
72) http://www.megaupload.com/?d=AT6GSEQK
73) http://www.megaupload.com/?d=MXSLBSY5
74) http://www.megaupload.com/?d=3IZM0GOW
75) http://www.megaupload.com/?d=MF7QUDWW
76) http://www.megaupload.com/?d=N7YGVJM8
77) http://www.megaupload.com/?d=TTJN2EOS
78) http://www.megaupload.com/?d=8IF8ERDA
79) http://www.megaupload.com/?d=G72ENRU0
80) http://www.megaupload.com/?d=Z1BCZN5N
81) http://www.megaupload.com/?d=4ENAC9Y8
82) http://www.megaupload.com/?d=158VBBKD
83) http://www.megaupload.com/?d=F11YWX90
84) http://www.megaupload.com/?d=6GWGODD8
85) http://www.megaupload.com/?d=JZBJMKZA
86) http://www.megaupload.com/?d=XMF940OU
87) http://www.megaupload.com/?d=5E1BD9WH
88) http://www.megaupload.com/?d=OD54624E
89) http://www.megaupload.com/?d=O30P8SH2
90) http://www.megaupload.com/?d=8AOTDDMK
91) http://www.megaupload.com/?d=FTSGWIEV
92) http://www.megaupload.com/?d=RITC6X03
93) http://www.megaupload.com/?d=OXJ5E4GS
94) http://www.megaupload.com/?d=3FOFVL4Y
95) http://www.megaupload.com/?d=ILH7IB6O
96) http://www.megaupload.com/?d=3DH18YLU
97) http://www.megaupload.com/?d=WIWUYM8A
98) http://www.megaupload.com/?d=UPCAOWXK
99) http://www.megaupload.com/?d=0MU1B93K
100) http://www.megaupload.com/?d=JOO2TBHN
101) http://www.megaupload.com/?d=CZD5BFEX
102) http://www.megaupload.com/?d=6QCRF8Z9
103) http://www.megaupload.com/?d=XLJKFKAO
104) http://www.megaupload.com/?d=MJV8HQ52
105) http://www.megaupload.com/?d=OA4VF0OO
106) http://www.megaupload.com/?d=WC84D3J3
107) http://www.megaupload.com/?d=6KCF1KU4
108) http://www.megaupload.com/?d=5LOTZV3I
109) http://www.megaupload.com/?d=12X5O7EZ
110) http://www.megaupload.com/?d=OF2MYH2L
111) http://www.megaupload.com/?d=EP4SCQHI
112) http://www.megaupload.com/?d=6BJV42BM
113) http://www.megaupload.com/?d=UJ4R1CH5
114) http://www.megaupload.com/?d=YTIZUIJV
115) http://www.megaupload.com/?d=UMP5OQ69
116) http://www.megaupload.com/?d=F0Q9MGGN
117) http://www.megaupload.com/?d=H335NQ94
118) http://www.megaupload.com/?d=369JY1O2
119) http://www.megaupload.com/?d=WP8PGQBM
120) http://www.megaupload.com/?d=V6R7UQIQ
121) http://www.megaupload.com/?d=3YBWBONA
122) http://www.megaupload.com/?d=2SZWGY7H
123) http://www.megaupload.com/?d=P1SHZBOS
124) http://www.megaupload.com/?d=MBD02641
Xin Lưu Ý: Các bạn nên download cái full codec này và dùng Window Media Classic để coi trên PC khi bị chục trặc phần audio hay hình vì máy của các bạn thiếu codec


BigNick
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=77727

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét