10 thg 1, 2012

Những Đứa Con Biệt Động Sài Gòn - VN 39/39 Tập SDTV x264 [2011][MultiLink]INFo
===
RELEASE DATE.......: 2011-12-06
RUNTiME............: 41mn 12s
FilE SiZE..........: 296 MiB
ViDEO CODEC........: x264, crf/2pass, High@L3.0
FRAMERATE..........: 25.000 fps
ViDEO BiTRATE......: 664 Kbps
ASPECT RATiO.......: 16:9
RESOLUTiON.........: 640x376
AUDiO .............: Vietnamese AC-3 1ch @ 320 Kbps
=====

         

[ HOSTED: MU|FS|FSN|FJ|US|WU|FP ]

Filesonic
http://www.filesonic.com/folder/16624304

Fileserve
http://fileserve.com/list/jwtQDFz

Filejungle
http://filejungle.com/l/qJUDAB

Uploadstation
http://uploadstation.com/list/CGWMhS5


Megaupload
http://www.megaupload.com/?d=CHYU7808
http://www.megaupload.com/?d=J2TGP14U
http://www.megaupload.com/?d=SMEOYEO4
http://www.megaupload.com/?d=N55FSZVW
http://www.megaupload.com/?d=F9IGVACC
http://www.megaupload.com/?d=GE0C0D61
http://www.megaupload.com/?d=E8CIVI9A
http://www.megaupload.com/?d=Y9PVBSMJ
http://www.megaupload.com/?d=LD9WV8TO
http://www.megaupload.com/?d=CN7R8G0N
http://www.megaupload.com/?d=AK96MKM8
http://www.megaupload.com/?d=EIKPOM91
http://www.megaupload.com/?d=BAWV4DPT
http://www.megaupload.com/?d=OSSMN44E
http://www.megaupload.com/?d=TDTN7CIG
http://www.megaupload.com/?d=9BTROGTT
http://www.megaupload.com/?d=3P20DHX2
http://www.megaupload.com/?d=DRRQWHWR
http://www.megaupload.com/?d=Z4GQQUDA
http://www.megaupload.com/?d=TNZIPR3H
http://www.megaupload.com/?d=NCZ2DHGR
http://www.megaupload.com/?d=ZIZKWYP5
http://www.megaupload.com/?d=NJQ089J6
http://www.megaupload.com/?d=PGDRDR9G
http://www.megaupload.com/?d=YWPS9PQH
http://www.megaupload.com/?d=VZEWIJEV
http://www.megaupload.com/?d=Q554GXGY


toanpc
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=498246

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét