9 thg 1, 2012

Đối Mặt - VN - 44/44 tập AVICâu chuyện của cô gái, chủ tập đoàn địa ốc, sống lại từ cõi chết, vừa là may mắn với gia đình cô nhưng cũng làm cho những kẻ hãm hại cô phải lo sợ. Được trở về cuộc sống, cô khôn ngoan và tỉnh táo hơn, có dịp nhìn lại mình và những người xung quanh, sẵn sàng đối mặt với những kẻ hại mình...


tập 01: http://www.megaupload.com/?d=6KZXEKUR
tập 02: http://www.megaupload.com/?d=VH3C08PA
tập 03: http://www.megaupload.com/?d=F2T5X5ZG
tập 04: http://www.megaupload.com/?d=VMMKBAT3
tập 05: http://www.megaupload.com/?d=244N66GM
tập 06: http://www.megaupload.com/?d=SX1D1XH5
tập 07: http://www.megaupload.com/?d=JPH5HIAL
tập 08: http://www.megaupload.com/?d=56IC7BEN
tập 09: http://www.megaupload.com/?d=Y28RI31S
tập 10a: http://www.megaupload.com/?d=SM6KD95X
tập 10b: http://www.megaupload.com/?d=WY80U0XU
tập 11: http://www.megaupload.com/?d=FQ6F1403
tập 12: http://www.megaupload.com/?d=EFEFFT6L
tập 13: http://www.megaupload.com/?d=04DSAT28
tập 14: 
a: http://www.megaupload.com/?d=IM5W357L
b: thiếu. Sẽ upload sau khi có tiếp
c: http://www.megaupload.com/?d=LPGKV6ET
tập 15: http://www.megaupload.com/?d=AIEWXZ0I
tập 16: http://www.megaupload.com/?d=MY2BSUM3
tập 17: http://www.megaupload.com/?d=6KP76UHE
tập 18: http://www.megaupload.com/?d=VPP170JT
tập 19a: http://www.megaupload.com/?d=HEBFGSY0
tập 19b: http://www.megaupload.com/?d=ENX6QSIH
tập 20: http://www.megaupload.com/?d=0L040TEK
tập 21: http://www.megaupload.com/?d=HY0QGDLC
tập 22: http://www.megaupload.com/?d=VIUYV8SL
tập 23: http://www.megaupload.com/?d=0D4V4JCR
tập 24: http://www.megaupload.com/?d=1CRQSZ2J
tập 25a: http://www.megaupload.com/?d=5E2KLFN2
tập 26a: http://www.megaupload.com/?d=0OPXG2D5
tập 27: http://www.megaupload.com/?d=IACJEML7
tập 28: http://www.megaupload.com/?d=4G555V4L
tập 29: http://www.megaupload.com/?d=F6ZE8MUN
tập 30: http://www.megaupload.com/?d=YBK3B28B
tập 31: http://www.megaupload.com/?d=O46A2AZ3
tập 32: http://www.megaupload.com/?d=PKM8M910
tập 33: http://www.megaupload.com/?d=V18L606E
tập 34: http://www.megaupload.com/?d=E3SEWJVL
tập 35: http://www.megaupload.com/?d=QNLXZY8G
tập 36: http://www.megaupload.com/?d=PD255TVT
tập 37: http://www.megaupload.com/?d=3FJHILCD
tập 38: http://www.megaupload.com/?d=1YA9WNRO
tập 39: http://www.megaupload.com/?d=0FYABJH2
tập 40: http://www.megaupload.com/?d=PD1KTL9S
tập 41: http://www.megaupload.com/?d=2XUTLEB7
tập 42: http://www.megaupload.com/?d=9FLPTMRT
tập 43: http://www.megaupload.com/?d=1JP5MVPU
tập 44: http://www.megaupload.com/?d=QM5Q255D
end


mietmai
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=355706

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét