10 thg 1, 2012

Hán Sở Tranh Hùng - TVB - 1985 | 30/30 aviLà bộ phim giới thiệu về những vị anh hùng thời loạn: Lưu Bang, Hạng Vũ, Hàn Tín, Trương Lương, Tiêu Hà. Đặc biệt Lưu Bang và Hạng Vũ đã đó sự cạnh tranh gay gắt trên con đường tình yêu cũng như về bá nghiệp khiến cả hai từ hảo huynh đệ chuyển sang thành thù.Trương Lương được gặp gỡ Hàn Tín, đã thành tri giao, cả hai mưu lược hơn người nhưng đều không được coi trọng. Trương Lương đầu quân dưới trướng của Lưu Bang sau như diều gặp gió. Hàn Tín vẫn trung thành với chủ cũ, sau được Tiêu Hà giới thiệu với Lưu Bang mới có cơ hội thi triển tài năng cùng Trương Lương giúp Lưu Bang dựng nghiệp bá vương.Anh hùng tự cổ ái mỹ nhân, Ngọc Điệp Nhi là thám tử của Tần triều, vì yêu Hạng Vũ mà không nỡ xuống tay, ngược lại bị hiểu lầm đã chết thảm trong tay Hạng Lương. Sự xuất hiện của Ngu Cơ khiến Lưu Bang Hạng Vũ cố sức tranh dành quyết hơn thua trên tình trường. Vũ tuy có được người ngọc nhưng thảm bại trên chiến trường, Ngu Cơ vì chàng tự sát nơi bờ sông Ô Giang. Tuy Lưu Bang là kẻ bại trận trên tình trường nhưng lại nắm trong tay cả Giang san xã tắc…Giám chế: Lý Đình Luân
Ngô Khải Hoa - Lưu Bang
Thạch Tú - Hạng Vũ
Ông Mỹ Linh - Hà Điệp Nhi
Trần Ngọc Liên - Ngu Cơ
Thương Thiên Nga
Âu Dương Chấn Hoa
Lê Mỹ Nhàn
Ngô Chấn Vũ
Huệ Thiên Tứ
Tần Bái
Lê Hán Trì - Trương LươngTóm tắt nội dung:

http://www.megaupload.com/?d=0X48YGF3 Hán Sở Tranh Hùng 2.avi
http://www.megaupload.com/?d=99HAD63M Hán Sở Tranh Hùng 4.avi
http://www.megaupload.com/?d=AITLSWUI Hán Sở Tranh Hùng 1.avi
http://www.megaupload.com/?d=E54OFNS9 Hán Sở Tranh Hùng 5.avi
http://www.megaupload.com/?d=JTG0E3JK Hán Sở Tranh Hùng 3.avi

http://www.megaupload.com/?d=HZ4R4YH0 Hán Sở Tranh Hùng 6.avi
http://www.megaupload.com/?d=N1E6L6A1 Hán Sở Tranh Hùng 10.avi
http://www.megaupload.com/?d=OZ06X7JI Hán Sở Tranh Hùng 8.avi
http://www.megaupload.com/?d=UQ32LESY Hán Sở Tranh Hùng 7.avi
http://www.megaupload.com/?d=WUMGSCHU Hán Sở Tranh Hùng 9.avi

http://www.megaupload.com/?d=6HHHC348 Hán Sở Tranh Hùng 15.avi
http://www.megaupload.com/?d=7O20JA9H Hán Sở Tranh Hùng 12.avi
http://www.megaupload.com/?d=8HR40Y5A Hán Sở Tranh Hùng 13.avi
http://www.megaupload.com/?d=FOQEFB1P Hán Sở Tranh Hùng 14.avi
http://www.megaupload.com/?d=LONB777F Hán Sở Tranh Hùng 11.avi

http://www.megaupload.com/?d=1S4OR6D0 Hán Sở Tranh Hùng 19.avi
http://www.megaupload.com/?d=777AFK8F Hán Sở Tranh Hùng 17.avi
http://www.megaupload.com/?d=N552VYN3 Hán Sở Tranh Hùng 18.avi
http://www.megaupload.com/?d=WM5O9VAB Hán Sở Tranh Hùng 20.avi
http://www.megaupload.com/?d=XVTBPP1J Hán Sở Tranh Hùng 16.avi

http://www.megaupload.com/?d=2F5TYJ50 Hán Sở Tranh Hùng 25.avi
http://www.megaupload.com/?d=30KVOIO5 Hán Sở Tranh Hùng 24.avi
http://www.megaupload.com/?d=ETJFVEI0 Hán Sở Tranh Hùng 22.avi
http://www.megaupload.com/?d=UF78W4K8 Hán Sở Tranh Hùng 21.avi
http://www.megaupload.com/?d=YWRT8UQO Hán Sở Tranh Hùng 23.avi

http://www.megaupload.com/?d=7EXGVXWZ Hán Sở Tranh Hùng 28.avi
http://www.megaupload.com/?d=DFFJTDLK Hán Sở Tranh Hùng 29.avi
http://www.megaupload.com/?d=R6IHVN58 Hán Sở Tranh Hùng 27.avi
http://www.megaupload.com/?d=S2H4I40R Hán Sở Tranh Hùng 26.avi
http://www.megaupload.com/?d=UULA2IV7 Hán Sở Tranh Hùng 30end.avi


quynhle
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=401259

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét