10 thg 1, 2012

Sở Lưu Hương Truyền Kỳ - TQ AVI 43/43 tậpSynopsis :

Many books of Co Long has been popular, and have been make into many series that most has a high rate for television series.

Now the Taiwan Company plan to have a production of the new series, Sở Lưu Hương. This is the first Taiwan televistion series of Sở Lưu Huơng that Taiwan make.

Taiwan Television Company plan to put 50 millions Taiwan dollars into the production of this series.

The casts for this series have been chosen. The main male character Sở Lưu Hương will be Chu Hiếu Thiên (one of the F4). This will begin filming in July. All the casts of this series have been permantly chosen.


Main Characters :

Hồ Tịnh vai Tô Dung Dung
Trần Hạo Dân vai Hồ Thiết Hoa
Thôi Bằng vai Vô Hoa
Trần Kiện Phong vai Khưu Từ Quốc Vương
Tiêu Tường vai Thủy mẫu âm cơ
Vương Truyền Nhất vai Trung nguyên nhất điểm hồng

Upload Informations :

Phim dạng : VHS -RIP
Phim dai : ??? tập
Link size : 437 MB
Host : Megaupload

US LONG TIEN

Bo nay da co DVD Retail, tu tap 9 se chieu DVD RIP


Tap 1 http://www.megaupload.com/?d=EK3ASUJ0
Tap 2 http://www.megaupload.com/?d=5HHNYNP8
Tap 3 http://www.megaupload.com/?d=HSNZYLB0
Tap 4 http://www.megaupload.com/?d=G2IXXKWH
Tap 5 http://www.megaupload.com/?d=89F05T0V
Tap 6  http://www.megaupload.com/fr/?d=LX67U5M2
Tap 7 http://www.megaupload.com/?d=EBZZFCET
Tap 8 http://www.megaupload.com/?d=6X9CLO7U
Tap 9 http://www.megaupload.com/?d=SNTHVONM
Tap 10 http://www.megaupload.com/?d=4Q2NK05Q
Tap 11 http://www.megaupload.com/?d=FI85BDX0
Tap 12 http://www.megaupload.com/?d=W2U2CQGB
Tap 13 http://www.megaupload.com/?d=LBY62EPY
Tap 14 http://www.megaupload.com/?d=8J69ZNQT
Tap 15  http://www.megaupload.com/?d=3RJSDXE2
Tap 16 http://www.megaupload.com/?d=BUX94W0C
Tap 17 http://www.megaupload.com/?d=2TPACS7J
Tap 18 http://www.megaupload.com/?d=U25J25XO
Tap 19 http://www.megaupload.com/?d=L5CCYMEE
Tap 20 http://www.megaupload.com/?d=U4UGQVHD
Tap 21 http://www.megaupload.com/?d=1A8SV62U
Tap 22 http://www.megaupload.com/?d=BU9O51OT
Tap 23 http://www.megaupload.com/?d=QECTZON2
Tap 24 http://www.megaupload.com/?d=RSBHV6W5
Tap 25 http://www.megaupload.com/?d=OWDJ49XE
Tap 26 http://www.megaupload.com/?d=O705CFRS
Tap 27 http://www.megaupload.com/?d=VP1WVSBJ
Tap 28
http://www.megaupload.com/?d=O75AKO8V
http://www.megaupload.com/?d=XC8MCBEG
http://www.megaupload.com/?d=8PQGGHGR
http://www.megaupload.com/?d=1MCK8LL0
http://www.megaupload.com/?d=UJT4SRGZ
http://www.megaupload.com/?d=FQR29CP6
Tap 29
http://www.megaupload.com/?d=NYNNLIL6
http://www.megaupload.com/?d=9AK41YNI
http://www.megaupload.com/?d=3CIKWA2U
http://www.megaupload.com/?d=SS4LKF00
http://www.megaupload.com/?d=52WZNU9P
http://www.megaupload.com/?d=RIPOVLSQ
Tap 30
http://www.megaupload.com/?d=AHGDGP7H
http://www.megaupload.com/?d=65T9H9YR
http://www.megaupload.com/?d=9XHC2RUN
http://www.megaupload.com/?d=MABJ1JPS
http://www.megaupload.com/?d=9X96A983
http://www.megaupload.com/?d=MB8375SO
Tap 31
http://www.megaupload.com/?d=GESLHKO9
http://www.megaupload.com/?d=PU32YP6S
http://www.megaupload.com/?d=OS7JI4MG
http://www.megaupload.com/?d=K7T0NHQV
http://www.megaupload.com/?d=T9QU2CF0
http://www.megaupload.com/?d=G15B3HZ6
Tap 32
http://www.megaupload.com/?d=J80YGHNJ
http://www.megaupload.com/?d=M8IIHF55
http://www.megaupload.com/?d=K0916HRX
http://www.megaupload.com/?d=MFMBQY8W
http://www.megaupload.com/?d=FH7Z30VS
http://www.megaupload.com/?d=O27I9NQP
Tap 33
http://www.megaupload.com/?d=NMAAKMX0
http://www.megaupload.com/?d=H7RFKEMB
http://www.megaupload.com/?d=MXWEF0WU
http://www.megaupload.com/?d=JMNW3WP9
http://www.megaupload.com/?d=GOZPMES0
http://www.megaupload.com/?d=2M0XZTVX
Tap 34
http://www.megaupload.com/?d=KZ4BT6JO
http://www.megaupload.com/?d=SJOEYT5W
http://www.megaupload.com/?d=TPQMP5DL
http://www.megaupload.com/?d=GW5MXOWN
http://www.megaupload.com/?d=CWIGLGRJ
Tap 35
http://www.megaupload.com/?d=YH3JZWP6
http://www.megaupload.com/?d=RHKWU38L
http://www.megaupload.com/?d=TJ1A883L
http://www.megaupload.com/?d=8BRGF7AO
http://www.megaupload.com/?d=MFIT7IQR
Tap 36
http://www.megaupload.com/?d=8SDG3PGM
http://www.megaupload.com/?d=L9KW031U
http://www.megaupload.com/?d=TJA8C8PM
http://www.megaupload.com/?d=Q2IW12UO
http://www.megaupload.com/?d=SH4ZDGJW
Tap 37
http://www.megaupload.com/?d=8TZIYBC5
http://www.megaupload.com/?d=MIB95ZS7
http://www.megaupload.com/?d=RA6SSL7D
http://www.megaupload.com/?d=MC5SY4HG
http://www.megaupload.com/?d=BZO7PDEW
Tap 38
http://www.megaupload.com/?d=RAIMPJ4T
http://www.megaupload.com/?d=478U4CZV
http://www.megaupload.com/?d=BNAPN4SQ
http://www.megaupload.com/?d=VFIHUXU0
http://www.megaupload.com/?d=GR3G1RON
Tap 39
http://www.megaupload.com/?d=H05OOTIO
http://www.megaupload.com/?d=26FP9YPN
http://www.megaupload.com/?d=UL259CM6
http://www.megaupload.com/?d=NPIN9I96
http://www.megaupload.com/?d=QHCY244J
Tap 40
http://www.megaupload.com/?d=IU3ZOKB9
http://www.megaupload.com/?d=FPDDQQOI
http://www.megaupload.com/?d=D4HWZHTD
http://www.megaupload.com/?d=PZNI0BFQ
http://www.megaupload.com/?d=4SWGLLNM
Tap 41
http://www.megaupload.com/?d=23R63BJT
http://www.megaupload.com/?d=8CZH20PI
http://www.megaupload.com/?d=AFKF4Y09
http://www.megaupload.com/?d=TAAR4V1L
http://www.megaupload.com/?d=Z1V8OMST
Tap 42
http://www.megaupload.com/?d=SSG8QAPS
http://www.megaupload.com/?d=11ZYZMG1
http://www.megaupload.com/?d=V7EF64XT
http://www.megaupload.com/?d=CP4RJVN2
http://www.megaupload.com/?d=ZMI2FFF3
Tap 43
http://www.megaupload.com/?d=1THDDW15
http://www.megaupload.com/?d=X45I8Z4T
http://www.megaupload.com/?d=N0A6BLUA
http://www.megaupload.com/?d=7EZFB3G1
http://www.megaupload.com/?d=DFH1QNOY

Soft ghep film http://www.megaupload.com/?d=M0CZ32YB

Soft xem film http://www.megaupload.com/?d=813NVZTG

tienlinh
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=15190

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét