9 thg 1, 2012

Hồng Lâu Mộng | ĐẠI NGỌC TRUYỆN - TQ 35/35 tập TMPhim sẽ do Lý Bình , đạo diễn từng thành công với các phim Quỳnh Dao như Hoàn Châu Cách Cách , Tân Dòng Sông Ly Biệt. 

"Đại Ngọc Truyện" (đạo diễn: Lý Bình, biên kịch: Sử Hàng) dựa theo tác phẩm nổi tiếng "Hồng Lâu Mộng" của tác giả Tào Tuyết Cần. Khác với bộ phim "Tân Hồng Lâu Mộng" của đạo diễn Lý Thiếu Hồng đang thực hiện, "Đại Ngọc Truyện" lấy trọng tâm là câu chuyện về cuộc đời bi thương, đầy nước mắt của nàng Lâm Đại Ngọc từ lúc sinh ra đến khi nàng mất. Phim còn xoay quanh câu chuyện tình lãng mạn nhưng éo le giữa Đại Ngọc - Bảo Ngọc và những phức tạp nảy sinh khi có thêm "người thứ ba" - Bảo Thoa.

Đạo diễn Lý Bình cho biết "Đại Ngọc Truyện" bám sát nguyên tác "Hồng Lâu Mộng" và trung thành với tính cách nhân vật như trong tác phẩm Tào Tuyết Cần đã miêu tả.

Phim sẽ do các tân nhân đã từng tham gia cuộc thi" Hồng Lâu Mộng Trung Nhân" đảm nhận vai trò trụ cột , Mẫn Xuân Hiểu -một trong các ứng viên đã từng tham gia tuyển vai Lâm Đại Ngọc và Đặng Sa - ứng viên cho vai Tiết Bảo Thoa , lần này thành sự thật , đảm nhận các vai Lâm Đại Ngọc và Tiết Bảo Thoa. Vai nam chính Giả Bảo Ngọc sẽ được thể hiện bởi ca sĩ đang rất được yêu thích tại Trung Quốc là Mã Thiên Vũ.Mã Thiên Vũ vai Giả Bảo Ngọc
Mẫn Xuân Hiểu vai Lâm Đại Ngọc
Đặng Sa vai Tiết Bảo Thoa
Trầm Lan vai Nghênh Xuân
Đào Hân Nhiên vai Thám Xuân
Tạ Mông vai Tích XuânE35END
http://www.megaupload.com/?d=3I1BWY6K
http://www.megaupload.com/?d=BL05299M
http://www.megaupload.com/?d=FWHHQBFZ
http://www.megaupload.com/?d=G8YX3K6I
http://www.megaupload.com/?d=NDM0M734
http://www.megaupload.com/?d=NSD4OL31

E34
http://www.megaupload.com/?d=U0HFT3W1
http://www.megaupload.com/?d=WXXGXJ3X
http://www.megaupload.com/?d=H83F4WN0
http://www.megaupload.com/?d=DUYG9H9U
http://www.megaupload.com/?d=223BR11E
http://www.megaupload.com/?d=2W96UC5L

E33
http://www.megaupload.com/?d=1AOJ0JEN
http://www.megaupload.com/?d=OQY476Y2
http://www.megaupload.com/?d=5KXIPZJ1
http://www.megaupload.com/?d=YP86Y4TP
http://www.megaupload.com/?d=X5A9L1Q2
http://www.megaupload.com/?d=U1XBM56L

E32
http://www.megaupload.com/?d=0PIG9B20
http://www.megaupload.com/?d=BU4HDKU8
http://www.megaupload.com/?d=ENZ5N4KI
http://www.megaupload.com/?d=QLBKHB0A
http://www.megaupload.com/?d=Y4LGAL5L
http://www.megaupload.com/?d=SI7P910R

E31
http://www.megaupload.com/?d=TG8PZPR2
http://www.megaupload.com/?d=TWT56T61
http://www.megaupload.com/?d=JUZEMTHN
http://www.megaupload.com/?d=RGVEO787
http://www.megaupload.com/?d=58UZ2DGM
http://www.megaupload.com/?d=6BUX2ZKH

E30
http://www.megaupload.com/?d=1C54Q7GT
http://www.megaupload.com/?d=31SCLIIT
http://www.megaupload.com/?d=H1ZPMRHE
http://www.megaupload.com/?d=YCF2GT62
http://www.megaupload.com/?d=Z5LOND4X
http://www.megaupload.com/?d=QVIGEWTY

E29
http://www.megaupload.com/?d=NB7CX1BA
http://www.megaupload.com/?d=F64VXKDS
http://www.megaupload.com/?d=GMOH84XR
http://www.megaupload.com/?d=BQSVXANN
http://www.megaupload.com/?d=I1CCK1OG
http://www.megaupload.com/?d=1KC1XWJ7

E28
http://www.megaupload.com/?d=TKWJP9IS FIX
http://www.megaupload.com/?d=UJB62O7M
http://www.megaupload.com/?d=79KUJSNG
http://www.megaupload.com/?d=Y701EW9P
http://www.megaupload.com/?d=V6M2K643
http://www.megaupload.com/?d=1PBDWEWB

E27
http://www.megaupload.com/?d=4GC2OZZD
http://www.megaupload.com/?d=7XD7JC3Y
http://www.megaupload.com/?d=8TDP0HZ9
http://www.megaupload.com/?d=JNYWZVOC
http://www.megaupload.com/?d=L3EHNI82
http://www.megaupload.com/?d=PNY96LP3

E26
http://www.megaupload.com/?d=1D3B1RPB
http://www.megaupload.com/?d=RL3H68L6
http://www.megaupload.com/?d=VS4JUWBH
http://www.megaupload.com/?d=BEPO2AYN
http://www.megaupload.com/?d=3IHZQGPF
http://www.megaupload.com/?d=YC0MPDP8

E25
http://www.megaupload.com/?d=ALCRSHWV
http://www.megaupload.com/?d=C2R5EJSW
http://www.megaupload.com/?d=LLAK8NUW
http://www.megaupload.com/?d=PUTM51Q8
http://www.megaupload.com/?d=Z93CQ49H
http://www.megaupload.com/?d=ZIIIQ505

E24
http://www.megaupload.com/?d=53L3Q799
http://www.megaupload.com/?d=8M9RD6BC
http://www.megaupload.com/?d=E3N7P321
http://www.megaupload.com/?d=K5CNQZ0I
http://www.megaupload.com/?d=LSZ32UL6
http://www.megaupload.com/?d=UR5M68UY

E23
http://www.megaupload.com/?d=2SQKKNVU
http://www.megaupload.com/?d=9MUWX0YU
http://www.megaupload.com/?d=GO9KLQ4H
http://www.megaupload.com/?d=HB6AALHS
http://www.megaupload.com/?d=RKAS3ZLL
http://www.megaupload.com/?d=T3F1IJQ4

E22
http://www.megaupload.com/?d=92NPBWPA
http://www.megaupload.com/?d=9CQ3CW5W
http://www.megaupload.com/?d=EHJ45XRZ
http://www.megaupload.com/?d=EZ3Z4GVL
http://www.megaupload.com/?d=VS3GRWDE
http://www.megaupload.com/?d=WSVUZYTK

E21
http://www.megaupload.com/?d=9HP9BFUE
http://www.megaupload.com/?d=2N6YYVRP
http://www.megaupload.com/?d=LVQ9N98T
http://www.megaupload.com/?d=M9HS8X5S
http://www.megaupload.com/?d=MIM21357
http://www.megaupload.com/?d=OD6N3LKU

E20
http://www.megaupload.com/?d=QHGNCAP0
http://www.megaupload.com/?d=7R169RCO
http://www.megaupload.com/?d=14IMYYW9
http://www.megaupload.com/?d=8WIJ4W5S
http://www.megaupload.com/?d=C9L5ZJSG
http://www.megaupload.com/?d=CCFDAEXY

E19
http://www.megaupload.com/?d=8JJQUGVN
http://www.megaupload.com/?d=BCEVM3G9
http://www.megaupload.com/?d=E2E867ZV
http://www.megaupload.com/?d=FH7HMMEZ
http://www.megaupload.com/?d=T23W6M8R
http://www.megaupload.com/?d=UMZYOY2X

E18
http://www.megaupload.com/?d=FQ4LJEQB
http://www.megaupload.com/?d=KM600RQU
http://www.megaupload.com/?d=LJPRP4WW
http://www.megaupload.com/?d=NNK1ND80
http://www.megaupload.com/?d=RGQBXRT3
http://www.megaupload.com/?d=X8L0RKS8

E17
http://www.megaupload.com/?d=SQJMNHMX
http://www.megaupload.com/?d=SRIWI0I8
http://www.megaupload.com/?d=F4C8X0ZA
http://www.megaupload.com/?d=G48T4RGM
http://www.megaupload.com/?d=HI9FX114
http://www.megaupload.com/?d=M8Z6UWSI

E16
http://www.megaupload.com/?d=HISBY106
http://www.megaupload.com/?d=LF23FKS4
http://www.megaupload.com/?d=M93OQ88M
http://www.megaupload.com/?d=WHWIXKKY
http://www.megaupload.com/?d=YXW3NPS8

E15
http://www.megaupload.com/?d=2REWMZN4
http://www.megaupload.com/?d=5ZDHH5T8
http://www.megaupload.com/?d=GU74MCD0
http://www.megaupload.com/?d=I42K8N90
http://www.megaupload.com/?d=O0UKTI4I
http://www.megaupload.com/?d=PHI9JVZ0

E14
http://www.megaupload.com/?d=P93K0IRG
http://www.megaupload.com/?d=4XO9OJFH
http://www.megaupload.com/?d=U3G74UMM
http://www.megaupload.com/?d=S5USSFOB
http://www.megaupload.com/?d=IPUTYZ1H
http://www.megaupload.com/?d=OKXJIBFD

E13
http://www.megaupload.com/?d=1SREQE1J
http://www.megaupload.com/?d=433BMGXO
http://www.megaupload.com/?d=G0RI3O1G
http://www.megaupload.com/?d=P33GO3NR
http://www.megaupload.com/?d=THM06BRR

E12
http://www.megaupload.com/?d=E5FUYV5W
http://www.megaupload.com/?d=OZ7SR5YT
http://www.megaupload.com/?d=S940J5G2
http://www.megaupload.com/?d=6SMQQAOP
http://www.megaupload.com/?d=7F7VFAK0
http://www.megaupload.com/?d=7UJ617AY

E11
http://www.megaupload.com/?d=BGT4S97Q
http://www.megaupload.com/?d=F539MD39
http://www.megaupload.com/?d=G8K5A68V
http://www.megaupload.com/?d=O2TPTBJ5
http://www.megaupload.com/?d=5VYABSH4
http://www.megaupload.com/?d=QJUQBAUC


E10
http://www.megaupload.com/?d=3TS7LG8Q
http://www.megaupload.com/?d=79NCKRG0
http://www.megaupload.com/?d=9QH8DK1F
http://www.megaupload.com/?d=CZE4Z67H
http://www.megaupload.com/?d=GPEFHG6V
http://www.megaupload.com/?d=XT4T836R

E9
http://www.megaupload.com/?d=NKCAKG27
http://www.megaupload.com/?d=NTOJSB9Z
http://www.megaupload.com/?d=QMCXWB93
http://www.megaupload.com/?d=TODSYMEW
http://www.megaupload.com/?d=W6C8KN5H
http://www.megaupload.com/?d=3WRSD240

E8
http://www.megaupload.com/?d=2UIBU9JU
http://www.megaupload.com/?d=3CPKZZD8
http://www.megaupload.com/?d=4T77O0VW
http://www.megaupload.com/?d=B31KH2KS
http://www.megaupload.com/?d=EFLZVB1D

E7
http://www.megaupload.com/?d=4WFNBTVF
http://www.megaupload.com/?d=FD4D2R39
http://www.megaupload.com/?d=NGH3GDWO
http://www.megaupload.com/?d=HVZ27JDL
http://www.megaupload.com/?d=Q2IK9N7O

E6
http://www.megaupload.com/?d=K36O6FTY
http://www.megaupload.com/?d=MAR8H15J
http://www.megaupload.com/?d=XRTSUS12
http://www.megaupload.com/?d=9WCY2D4B
http://www.megaupload.com/?d=DYD82W96

E5
http://www.megaupload.com/?d=G20P6JGX
http://www.megaupload.com/?d=HHFVO3YW
http://www.megaupload.com/?d=NSJJ3USU
http://www.megaupload.com/?d=1Z87HWBB
http://www.megaupload.com/?d=2NTSI9OF

E4
http://www.megaupload.com/?d=FHHJSQP0
http://www.megaupload.com/?d=PGPDYP29
http://www.megaupload.com/?d=V9YDUA1W
http://www.megaupload.com/?d=4F7GCFEH
http://www.megaupload.com/?d=5ZPCCHOY

E3
http://www.megaupload.com/?d=0OVCMA2C
http://www.megaupload.com/?d=7M3ZWEQ9
http://www.megaupload.com/?d=7UC04GYT
http://www.megaupload.com/?d=C3PZ069F
http://www.megaupload.com/?d=K0QFMBLQ
http://www.megaupload.com/?d=TRTI227A

E2
http://www.megaupload.com/?d=QLRYL8DW
http://www.megaupload.com/?d=9R51F600
http://www.megaupload.com/?d=VTGAJK48
http://www.megaupload.com/?d=Z2D1HCL8
http://www.megaupload.com/?d=0RABP6Q7

E1
http://www.megaupload.com/?d=6DG5QJ3T
http://www.megaupload.com/?d=F2CQB781
http://www.megaupload.com/?d=MONXJTDG
http://www.megaupload.com/?d=VT0QK6YU
http://www.megaupload.com/?d=YHSCB19O

meothuong
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=393012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét