9 thg 1, 2012

Bàn Tay Nhân Ái III - TVB 40/40 - FFVN lồng tiếng
Số tập: 40
Giám chế: Thích Kỳ Nghĩa
Diễn viên:
Ngô Khải Hoa - Trình Chí Mỹ Paul
Lâm Bảo Di - Lê Quốc Trụ Henry
Trần Hào - Lâm Mẫn Trí MC
Lê Tư - Trần Nhã Tinh Frances
Ngô Mỹ Hạnh - Diệp Đào Sarah
Liêu Bích Nhi - Tăng Thục Kỳ Betsy
Thiệu Mỹ Kỳ - Vạn An Sinh Anson
Tào Vĩnh Liêm - Hướng Chúng Nhân Chris
Đường Văn Long - Hà Dũng Minh Edmond
Diêu Gia Ni - Đới Ngọc Anh Grace
Trần Vũ Sâm - Lâm Thanh Vỹ Angus
Lạc Ứng Quân - Hà Thủ Nhân
Vương Hiền Chí - Hà Chí Hoằng
Huỳnh Đức Bân - Hà Đức Quảng
Lâm Y Kỳ - Lý Y Hoa
Lưu Hiểu Đồng - Liêu Mỹ Quyên
Đặng Anh Mẫn - Lưu Thượng Xương
Trần Hồng Liệt - Tăng Đạt Hiền TY
Đàm Tiểu Hoàn - Giản Tố Viên Phoebe
Lưu Tử Phong
Dương Minh
Tần Hoàng
Vi Gia Hùng


LINK KHÔNG REUP

Tập 01 : http://www.megaupload.com/?d=3XS3V700
Tập 02 : http://www.megaupload.com/?d=QOKVABS9
Tập 03 : http://www.megaupload.com/?d=J1IYLMAU
Tập 04 : http://www.megaupload.com/?d=Q4N4NRWQ
Tập 05 : http://www.megaupload.com/?d=SD2ND0HV
Tập 06 : http://www.megaupload.com/?d=7SBMRNON
Tập 07 : http://www.megaupload.com/?d=T66VEBN8
Tập 08 : http://www.megaupload.com/?d=PR29X68Y
Tập 09 : http://www.megaupload.com/?d=5T40U3PY
Tập 10 : http://www.megaupload.com/?d=WGX6NR90
Tập 11 : http://www.megaupload.com/?d=LAG8OSE0
Tập 12 : http://www.megaupload.com/?d=UOLDALPH
Tập 13 : http://www.megaupload.com/?d=3MVSVT3G
Tập 14 : http://www.megaupload.com/?d=SLF2KBOP
Tập 15 : http://www.megaupload.com/?d=TGQV40HC
Tập 16 : http://www.megaupload.com/?d=ADHLGH4P
Tập 17 : http://www.megaupload.com/?d=VYZTW3OB
Tập 18 : http://www.megaupload.com/?d=EPUF7CO3
Tập 19 : http://www.megaupload.com/?d=AAH7PTNX
Tập 20 : http://www.megaupload.com/?d=PKKQ9EQE
Tập 21 : http://www.megaupload.com/?d=AKDF9ORU
Tập 22 : http://www.megaupload.com/?d=3P4HMBOK
Tập 23 : http://www.megaupload.com/?d=0KAD046P
Tập 24 : http://www.megaupload.com/?d=SXBX7LMR
Tập 25 : http://www.megaupload.com/?d=CZLIE11L
Tập 26 : http://www.megaupload.com/?d=KAIAFLLV
Tập 27 : http://www.megaupload.com/?d=KMWVZ4N0
Tập 28 : http://www.megaupload.com/?d=4NM7ORC2
Tập 29 : http://www.megaupload.com/?d=0RALE1MM
Tập 30 : http://www.megaupload.com/?d=TO3VSTOF
Tập 31 : http://www.megaupload.com/?d=AFMQ9E36
Tập 32 : http://www.megaupload.com/?d=OJXY7I5S
Tập 33 : http://www.megaupload.com/?d=6OOUON1Y
Tập 34 : http://www.megaupload.com/?d=7ENHL85L
Tập 35 : http://www.megaupload.com/?d=HSVDAC8E
Tập 36 : http://www.megaupload.com/?d=2IKPC2QO
Tập 37 : http://www.megaupload.com/?d=5FV7RR2J
Tập 38 : http://www.megaupload.com/?d=ZWM68FAG
Tập 39 : http://www.megaupload.com/?d=NB1LR94A
Tập 40 : http://www.megaupload.com/?d=GF8GHZAU

END


quynhle
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=399266

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét