10 thg 1, 2012

Nhà Có Phòng Trọ 2011 - TVB - 13/13 Tap FFVN
Tóm Tắt Nội Dung: chỉ 1 câu " 1 ngôi nhà trọ với đủ các thành phần khác nhau trong xã hội và rồi ... chuyện gì sẽ tiếp diễn. PHim với mỗi tập là mỗi câu chuyện khác nhau liên quan đến từng người trong nhà trọ "


Mọi người đủ mọi loại thần phần tập trung trong một căn nhà trọ ... chuyện gì sẽ xãy ra cho đến từng người
Tên tiếng Việt: Nhà có phòng trọ  - phòng trọ cho thuê 
Tên tiếng Anh: Room To Let
Tên tiếng Hoa: 有房出租
Số tập: 13
Diễn viên:
Khương Đại Vệ
Lưu Gia Huy
Đường Ninh
Quan Ân Na
Hải Tuấn Kiệt
Châu Bách Hào


Audio: Lồng Tiếng


Download Links Here:

Tap 1
http://www.megaupload.com/?d=G8189TCB
http://www.megaupload.com/?d=QM0B2ZPU
http://www.megaupload.com/?d=A8VB9GLX
Tap 2
http://www.megaupload.com/?d=PFCY94MR
http://www.megaupload.com/?d=AUXIWOGD
http://www.megaupload.com/?d=KT6QG5F7
Tap 3
http://www.megaupload.com/?d=F79GEHWT
http://www.megaupload.com/?d=5ULXE71P
Tap 4
http://www.megaupload.com/?d=93BA8ELP
http://www.megaupload.com/?d=U9MKJCTN
Tap 5
http://www.megaupload.com/?d=EXWTMMED
http://www.megaupload.com/?d=V9756ZYL
http://www.megaupload.com/?d=0X21ZXD0
Tap 6
http://www.megaupload.com/?d=VOLAIOQS
http://www.megaupload.com/?d=9KNL8F9A
http://www.megaupload.com/?d=5JUYCOBH
Tap 7
http://www.megaupload.com/?d=4HY49V4T
http://www.megaupload.com/?d=16NG60U4
http://www.megaupload.com/?d=O3LVKVOY
Tap 8
http://www.megaupload.com/?d=6A38OQWM
http://www.megaupload.com/?d=SAEUW1A0
http://www.megaupload.com/?d=S75HF7G5
Tap 9
http://www.megaupload.com/?d=A0YHLUT9
http://www.megaupload.com/?d=1PRKLAPY
http://www.megaupload.com/?d=CJJ8BVF8
Tap 10
http://www.megaupload.com/?d=TCA35LZM
http://www.megaupload.com/?d=UA4GBBJU
http://www.megaupload.com/?d=383HITJL
Tap 11
http://www.megaupload.com/?d=QRTYXETO
http://www.megaupload.com/?d=5FCQLPAF
http://www.megaupload.com/?d=BXINZCJY
Tap 12
http://www.megaupload.com/?d=GE9PELJM
http://www.megaupload.com/?d=I9XEXHGT
http://www.megaupload.com/?d=TZOOEOJB
http://www.megaupload.com/?d=4FOQ5ATG
Tap 13
http://www.megaupload.com/?d=3WO26M30
http://www.megaupload.com/?d=A7TSJZ2Z
http://www.megaupload.com/?d=E2TKNQQP
The End


danadang
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=508932

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét