9 thg 1, 2012

Canh Bạc Nghiệt Ngã - HQ - 21/21 Tâp, FFVN

Canh Bạc Nghiệt Ngã
Tazza / The War of Flower
http://img522.imageshack.us/f/canhbacnghietnga.jpg/
Cover made by Vien_Phuong

Director: Shin-hyo Kang
Writer: Eun-jeong Kang, Jun-seok Seol
Network: SBS
Episodes: 20


Cast:
Jang Hyuk - Go-ni
Kim Min-Jun - Yeong-min
Han Ye-Seul - Nan-suk/Mi-na
Kang Seong-Yeon - Madame Jeong

Supporting Cast:
Kim Kap-Su - Ah-gwi
Son Hyeon-Ju - Kwang-ryeol Go
Lim Hyeon-Shik - Kyeong-jang Pyeong
Ki-yeol Lee - Dae-ho
Park Sun-Cheon - Go-ni's mother
Jang Won-Yeong - Dong-jun Ke
Seong Hyeon-A
Oh Jeong-Se
Im Ji-Kyu
Kim Ji-Yeong
Son Hwa-Ryeong
Baek Chan-Ki
Kim Sung-Hoon


01: http://www.megaupload.com/?d=FYEYJCP0
02: http://www.megaupload.com/?d=SSOFFJBS
03: http://www.megaupload.com/?d=E060AHXS
04: http://www.megaupload.com/?d=XXT6NY92
05: http://www.megaupload.com/?d=3M9MOT83
06: http://www.megaupload.com/?d=D1P52OG4
07: http://www.megaupload.com/?d=2NMW0YQP
08: http://www.megaupload.com/?d=BR1KRYAT
09: http://www.megaupload.com/?d=UKJF3UGE
10: http://www.megaupload.com/?d=HM4NQXLY
11: http://www.megaupload.com/?d=S8SVQLQB
12: http://www.megaupload.com/?d=XP8Z2UFX
13: http://www.megaupload.com/?d=CI7M537X
14: http://www.megaupload.com/?d=7NLG5I9P
15: http://www.megaupload.com/?d=5WHU54A0
16: http://www.megaupload.com/?d=QMKMADV5
17: http://www.megaupload.com/?d=I07F3VD0
18: http://www.megaupload.com/?d=XFF93K72
19: http://www.megaupload.com/?d=X28ICLA7 Audio fixed
20: http://www.megaupload.com/?d=F12DISPV
21: http://www.megaupload.com/?d=8WI7N9NG
END


tvbfan
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=379191

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét