4 thg 1, 2012

Cuộc Tình Mong Manh, HK&DL, 26 Tập END, US LT.

Cuộc Tình Mong Manh
''New Breath Of Love''
Upload Informations :
Phim dạng : AVI
Phim dai : 26 tập
Host : Megaupload 


US Lồng Tiếng 

Cast:
Lam Fung, Raymond
Chen Yi Rong, Tammy
An Yi Xuan, Ady
Fong Chung Sung, Alex
Tập 01
001: http://www.megaupload.com/?d=6Q7UBW61
002: http://www.megaupload.com/?d=T8K1GH2U
003: http://www.megaupload.com/?d=GQAU2L1X
Tập 02 Full 
http://www.megaupload.com/?d=RWR7PKDI
Tập 03
001: http://www.megaupload.com/?d=SYLJ41C6
002: http://www.megaupload.com/?d=2AXYKYOK
Tập 04
001: http://www.megaupload.com/?d=XYY3FSSF
002: http://www.megaupload.com/?d=VOHFUZOX
Tập 05
001: http://www.megaupload.com/?d=38LMGQ1S
002: http://www.megaupload.com/?d=F68G2K14
Tập 06
001: http://www.megaupload.com/?d=WF4KXJ4V
002: http://www.megaupload.com/?d=9IIW43U8
Tập 07
001: http://www.megaupload.com/?d=ZSBW1CVU
002: http://www.megaupload.com/?d=ABEP5M12
Tâp 08
001: http://www.megaupload.com/?d=BCLUKURC
002: http://www.megaupload.com/?d=CT56L9XV
Tập 09
001: http://www.megaupload.com/?d=NDD7GWV6
002: http://www.megaupload.com/?d=QQE18TBZ
Tập 10
001: http://www.megaupload.com/?d=0BSGWF2I
002: http://www.megaupload.com/?d=FQ6ZUYLR
Tập 11
001: http://www.megaupload.com/?d=81AINDAQ
002: http://www.megaupload.com/?d=ZUIKNP8N
Tập 12 FULL
http://www.megaupload.com/?d=AOV6DU60
Tập 13 FULL
http://www.megaupload.com/?d=1VQBP1N6
Tập 14 FULL
http://www.megaupload.com/?d=KNU8WHTV
Tập 15 FULL
http://www.megaupload.com/?d=NHUTIL5X
Tập 16
001: http://www.megaupload.com/?d=0FT272VL
002: http://www.megaupload.com/?d=ZFTULDUF
Tập 17
001: http://www.megaupload.com/?d=B7YY9M8I
002: http://www.megaupload.com/?d=AK7BS3J8
Tập 18
001: http://www.megaupload.com/?d=5IB15TIH
002: http://www.megaupload.com/?d=Y1RONMK3
Tập 19
001: http://www.megaupload.com/?d=MOTJVO2X
002: http://www.megaupload.com/?d=KLUYKOJP
Tập 20
001: http://www.megaupload.com/?d=7UV7QR25
002: http://www.megaupload.com/?d=QJKL7RP4
Tập 21
001: http://www.megaupload.com/?d=SLNO22KW
002: http://www.megaupload.com/?d=9GNQGWCQ
Tập 22
001: http://www.megaupload.com/?d=QPSFMLDO
002: http://www.megaupload.com/?d=M07RJVQL
Tập 23
001: http://www.megaupload.com/?d=NKRGHOJZ
002: http://www.megaupload.com/?d=2TRFGU9U
Tập 24
001: http://www.megaupload.com/?d=PYS3CJ4B
002: http://www.megaupload.com/?d=FF4BTC40
Tập 25 FULL
http://www.megaupload.com/?d=C7BBPUYS
Tập 26 END FULL
http://www.megaupload.com/?d=XJ2F29EQ

END

FSJsetup, Phần này là để ghép tập phim lại: 
http://www.megaupload.com/?d=8MUMTFBM

KLMcodec, Phần này là cài đặt codec để xem được phim: 
http://www.megaupload.com/?d=3281V1X8
Hoạc là vào đay: http://www.free-codecs.com/download/...Codec_Pack.htm


tvbfan
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=10980

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét