4 thg 1, 2012

Thâm Cung Quý Phi - TVB - 30/30 Tập, US LT.

Thâm Cung Quý Phi
War and Beauty 





Diên Viên:
Xa Thi Mạn
Lê Tư
Đặng Thụy Văn
Trương Khà Di
Lâm Bảo Di
Trần Hào
Trương Khâm
Lương Tranh
Trần Tú Châu.


Tâp 01
http://www.megaupload.com/?d=OO21GIZ1
Tâp 02
http://www.megaupload.com/?d=4YQG9I4Z
Tâp 03
http://www.megaupload.com/?d=UPSC8ZAP
Tâp 04
http://www.megaupload.com/?d=Z0MV6Z7I
Tâp 05
http://www.megaupload.com/?d=LPPLTFDQ
Tâp 06
http://www.megaupload.com/?d=8X0OFLJO
Tâp 07
http://www.megaupload.com/?d=5WFKYQ38
Tâp 08
http://www.megaupload.com/?d=AIFSB2ZZ
Tâp 09
http://www.megaupload.com/?d=CVJHPWCQ
Tâp 10
http://www.megaupload.com/?d=ECZR77I3
Tâp 11
http://www.megaupload.com/?d=Y7KK5MXS
Tâp 12
http://www.megaupload.com/?d=9XL9PAWN
Tâp 13
http://www.megaupload.com/?d=PZQCBXMX
Tâp 14
http://www.megaupload.com/?d=Y61JDOS2
Tâp 15
http://www.megaupload.com/?d=IHXCVICC
Tâp 16
http://www.megaupload.com/?d=0CL5O3K2
Tâp 17
http://www.megaupload.com/?d=ZNVOE0S1
Tâp 18
http://www.megaupload.com/?d=4BRDDTWT
Tâp 19
http://www.megaupload.com/?d=NYIABMDM
Tâp 20
http://www.megaupload.com/?d=Z72GA3LW
Tâp 21
http://www.megaupload.com/?d=3N7TDUHO
Tâp 22
http://www.megaupload.com/?d=R52LX8VK
Tâp 23
http://www.megaupload.com/?d=AK74U51I
Tâp 24
http://www.megaupload.com/?d=ZDD4HDE9
Tâp 25
http://www.megaupload.com/?d=XCOL4NQC
Tâp 26
http://www.megaupload.com/?d=6MCACXV2
Tâp 27
http://www.megaupload.com/?d=J7X9F5LT
Tâp 28
http://www.megaupload.com/?d=WDPF4ZXH
Tâp 29
http://www.megaupload.com/?d=7E4402DQ
Tâp 30 End
http://www.megaupload.com/?d=92NK457U


tvbfan
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=223923

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét