4 thg 1, 2012

Vương Triều đoạt Ngôi - HQ - 16/32 Tâp USLT.

Vương Triều đoạt Ngôi 
Also Known as : The Iron King
Genre: Historical
Episodes: 32
Broadcast network: MBC

Chief Producer: Jang Geun Soo
Producer: Hong Sun Gwan
Director: Choi Jong Soo, Jang Soo Bong
Screenwriter: Kim Mi Sook


Cast
Ji Sung as Kim Soo Ro
- Park Gun Tae as young Soo Ro
Bae Jong Ok as Queen Jung Gyun
Yoo Oh Sung as Shin Kwi Gan / Tae Gang
Seo Ji Hye as Heo Hwang Ok
Go Joo Won as Ijinashi
- Won Duk Hyun as young Ijinashi
Kang Byul as Ah Hyo
Lee Pil Mo as Suk Tal Hae
- Shin Dong Kias young Tal Hae
Lee Jong Won as Jo Bang
Jang Dong Jik as Deuk Sun / Yoo Chun
Kim Hyung Il as Kim Yoong
 


HDTV.avi

Megaupload
Part I
01 http://www.megaupload.com/?d=4EONZ8S9
02 http://www.megaupload.com/?d=VV2WG5U1
03 http://www.megaupload.com/?d=1WMYEQ6G
04 http://www.megaupload.com/?d=E45C60GW
05 http://www.megaupload.com/?d=II31FA4C
06 http://www.megaupload.com/?d=GU7FD6G6
07 http://www.megaupload.com/?d=LUKLVAP1
08 http://www.megaupload.com/?d=XN6U00OH
09 http://www.megaupload.com/?d=FDTF2TR9
10 http://www.megaupload.com/?d=AYABJJ5B
11 http://www.megaupload.com/?d=ONDIV7PF
12 http://www.megaupload.com/?d=Z6CCX5EC
13 http://www.megaupload.com/?d=9Q349LIA
14 http://www.megaupload.com/?d=9XOBZIX7
15 http://www.megaupload.com/?d=SC2LWLY5
16 http://www.megaupload.com/?d=2DEIABRY
End Part I

Fileserve
Part I
01: http://www.fileserve.com/file/gAeXxkW
02: http://www.fileserve.com/file/uYgWQH8
03: http://www.fileserve.com/file/3V69hVY
04: http://www.fileserve.com/file/xepqZwp
05: http://www.fileserve.com/file/eX8vBdn
06: http://www.fileserve.com/file/kNFV2CZ
07: http://www.fileserve.com/file/FtqaSTM
08: http://www.fileserve.com/file/5bn8hKC
09: http://www.fileserve.com/file/nBRDcAj
10: http://www.fileserve.com/file/GqGkmxa
11: http://www.fileserve.com/file/yQnt3Wz
12: http://www.fileserve.com/file/WdT7YWr
13: http://www.fileserve.com/file/hdmgbQh
14: http://www.fileserve.com/file/7Sbt7yY
15: http://www.fileserve.com/file/8yG9rw5
16: http://www.fileserve.com/file/K2JDmjmtvbfan
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=501731

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét