4 thg 1, 2012

Yêu Em Sau Cơn Say - DL -USLT - 10/10 DVDripLâu Lâu thay đổi không khí. Xem phim Đài Loan nha 

Không hiểu sao phim nầy không thấy chia ra từng tập nên mình chia đại ra 4 phần để các bạn dể xem và dể ra đĩa. Các bạn cũng có thể dùng virtualdub để ghép 4 lại thành 1 nếu muốn

Megaupload
D01.1: http://www.megaupload.com/?d=O6EM99NG
D01.2: http://www.megaupload.com/?d=Z1NVPTCM
D01.3: http://www.megaupload.com/?d=LDFXS8HY
D01.4: http://www.megaupload.com/?d=PFNGD9ZB 
D02.1: http://www.megaupload.com/?d=D8E3YR4W
D02.2: http://www.megaupload.com/?d=ZGI3QRXW
D02.3: http://www.megaupload.com/?d=YG276U01
D02.4: http://www.megaupload.com/?d=GAZU44PH
D03.1: http://www.megaupload.com/?d=QROX63F3
D03.2: http://www.megaupload.com/?d=NJ7OTFT1
D03.3: http://www.megaupload.com/?d=LLOPY163
D03.4: http://www.megaupload.com/?d=78VQZ8X3
D04.1: http://www.megaupload.com/?d=U24EFCOP
D04.2: http://www.megaupload.com/?d=5DHM6424
D04.3: http://www.megaupload.com/?d=M1DBWL7O
D04.4: http://www.megaupload.com/?d=9H5OZAXK
D05.1: http://www.megaupload.com/?d=INQCP2FV
D05.2: http://www.megaupload.com/?d=74AAGIBR
D05.3: http://www.megaupload.com/?d=C4H4G6FV
D05.4: http://www.megaupload.com/?d=TIJC7TIP
D06.1: http://www.megaupload.com/?d=95UVTPIF
D06.2: http://www.megaupload.com/?d=TRL1XKA1
D06.3: http://www.megaupload.com/?d=3P2QEMKR
D06.4: http://www.megaupload.com/?d=Y0HIQX12
D07.1: http://www.megaupload.com/?d=VZWJST2C
D07.2: http://www.megaupload.com/?d=0LA6Q200
D07.3: http://www.megaupload.com/?d=SI96A7II
D07.4: http://www.megaupload.com/?d=RL3IX873
D08.1: http://www.megaupload.com/?d=1DD4F63Z
D08.2: http://www.megaupload.com/?d=9MX6I183
D08.3: http://www.megaupload.com/?d=CO8537QO
D08.4: http://www.megaupload.com/?d=TVLKQWUI
D09.1: http://www.megaupload.com/?d=F31TWB8L
D09.2: http://www.megaupload.com/?d=ZZZAVRQC
D09.3: http://www.megaupload.com/?d=C8TGP9GC
D09.4: http://www.megaupload.com/?d=CO4UYNF4
D10.1: http://www.megaupload.com/?d=GW0G4F0T
D10.2: http://www.megaupload.com/?d=DBRU4G5W
D10.3: http://www.megaupload.com/?d=46DF62E1
end 


Fileserve
D01.1: http://www.fileserve.com/file/WX7BjX9
D01.2: http://www.fileserve.com/file/HQTav3k
D01.3: http://www.fileserve.com/file/rWyEtRS
D01.4: http://www.fileserve.com/file/hc9Tg7f
D02.1: http://www.fileserve.com/file/7fMPdSX
D02.2: http://www.fileserve.com/file/xY5CUuj
D02.3: http://www.fileserve.com/file/u7pyTBf
D02.4: http://www.fileserve.com/file/egt3Rvw
D03.1: http://www.fileserve.com/file/4YNBN85
D03.2: http://www.fileserve.com/file/MqNX8dj
D03.3: http://www.fileserve.com/file/48fKM6V
D03.4: http://www.fileserve.com/file/eV4uUPE
D04.1: http://www.fileserve.com/file/ma8P3B6
D04.2: http://www.fileserve.com/file/PkukB75
D04.3: http://www.fileserve.com/file/MY93CWC
D04.4: http://www.fileserve.com/file/BttDdQP
D05.1: http://www.fileserve.com/file/wDnPx7u
D05.2: http://www.fileserve.com/file/7gXs5zj
D05.3: http://www.fileserve.com/file/cyP8sKv
D05.4: http://www.fileserve.com/file/NUVdSvN
D06.1: http://www.fileserve.com/file/bHvtWtU
D06.2: http://www.fileserve.com/file/JxWwtp7
D06.3: http://www.fileserve.com/file/A7Je744
D06.4: http://www.fileserve.com/file/V6WmdPV
D07.1: http://www.fileserve.com/file/eN5kX7b
D07.2: http://www.fileserve.com/file/PszpqkC
D07.3: http://www.fileserve.com/file/WHNYpsz
D07.4: http://www.fileserve.com/file/RRezv5U
D08.1: http://www.fileserve.com/file/7YmuXTB
D08.2: http://www.fileserve.com/file/hK9bdBk
D08.3: http://www.fileserve.com/file/9gf7CYU
D08.4: http://www.fileserve.com/file/D2E2pkX
D09.1: http://www.fileserve.com/file/PHWQW5s
D09.2: http://www.fileserve.com/file/uJEx294
D09.3: http://www.fileserve.com/file/mtTf3G9
D09.4: http://www.fileserve.com/file/bp45j4h
D10.1: http://www.fileserve.com/file/VhYp6xN
D10.2: http://www.fileserve.com/file/HsSMNce
D10.3: http://www.fileserve.com/file/tmpgdmaCám ơn bạn khoqua & NoTinh Originally Posted by khoqua & NoTinh 
D02.1;http://www.megaupload.com/?d=QJZXYAS7
D02.2;http://www.megaupload.com/?d=9LTE6Y9J
D02.3;http://www.megaupload.com/?d=KK0Y91EH
D02.4;http://www.megaupload.com/?d=OB2P5UZE


D04.1 http://www.megaupload.com/?d=BRRJMPA0
D04.2 http://www.megaupload.com/?d=0P3DG83H
D04.3 http://www.megaupload.com/?d=ILEDCXM6
D04.4 http://www.megaupload.com/?d=AZPPB3ZA


D05.1;http://www.megaupload.com/?d=BXVRPYV4
D05.2;http://www.megaupload.com/?d=Y4YSS1VL
D05.3;http://www.megaupload.com/?d=BHC9UBFA
D05.4;http://www.megaupload.com/?d=DEQBPYFHmietmai
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=501669

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét