8 thg 1, 2012

Đại Đế Chiến Quốc - HQ - 52/60 Tâp USLT.

Đại Đế Chiến Quốc
King GeunchogoGenre: Historical
Episodes: 60
Broadcast network: KBS1


Cast
Kam Woo Sung
Kim Ji Soo
Lee Jong Won
Lee Ji Hoon
Ahn Jae Mo
Lee Se Eun
Yoon Seung Won
Suh In Suk
Choi Myung Gil
Kim Do Yun
Lee Jong Soo
Lee Byung Wook 


HDTV.avi

Megaupload
01 http://www.megaupload.com/?d=UE7Z5ACJ
02 http://www.megaupload.com/?d=F7HUA0Y7
03 http://www.megaupload.com/?d=66UJXYU2
04 http://www.megaupload.com/?d=HNW9V3SJ
05 http://www.megaupload.com/?d=6TH1SV2U
06 http://www.megaupload.com/?d=0Q58CC4P
07 http://www.megaupload.com/?d=IRTQYIE7
08 http://www.megaupload.com/?d=09ZAFARR
09 http://www.megaupload.com/?d=4W8RO1NZ
10 http://www.megaupload.com/?d=KE3X3ILF
11 http://www.megaupload.com/?d=ZI70TJ2H
12 http://www.megaupload.com/?d=RZYL4YXZ
13 http://www.megaupload.com/?d=IU07C8K0 audio fixed
14 http://www.megaupload.com/?d=F24IG0T4 audio fixed
15 http://www.megaupload.com/?d=AUXZ25EA
16 http://www.megaupload.com/?d=VFWL8UX7
17 http://www.megaupload.com/?d=YS6THCNA
18 http://www.megaupload.com/?d=F8KVVMXU
19 http://www.megaupload.com/?d=HLQIDAGQ
20 http://www.megaupload.com/?d=Q549UC4B
21 http://www.megaupload.com/?d=QWHY34FH
22 http://www.megaupload.com/?d=N3DQVJBN
23 http://www.megaupload.com/?d=JXMK1DY0
24 http://www.megaupload.com/?d=ROOAQJDD
25 http://www.megaupload.com/?d=BSYP54FH
26 http://www.megaupload.com/?d=4WBAG2OG
27 http://www.megaupload.com/?d=93X222AW
28 http://www.megaupload.com/?d=X3W9BNOT
29 http://www.megaupload.com/?d=D9LBVT9Q
30 http://www.megaupload.com/?d=ZQ2UUQTX
31 http://www.megaupload.com/?d=YI4MLX8R
32 http://www.megaupload.com/?d=ANR4THEC
33 http://www.megaupload.com/?d=9GWXHSMK
34 http://www.megaupload.com/?d=J7X51KUH
35 http://www.megaupload.com/?d=0J8NOHOE
36 http://www.megaupload.com/?d=MCX7P2CG
37 http://www.megaupload.com/?d=FRLRZTUM
38 http://www.megaupload.com/?d=KWEMKKZQ
39 http://www.megaupload.com/?d=FQIVEI7Z
40 http://www.megaupload.com/?d=Q32U4LCD
41 http://www.megaupload.com/?d=2J7H6P3A
42 http://www.megaupload.com/?d=41VRUL4L


Fileserve
01: http://www.fileserve.com/file/AD99NRE
02: http://www.fileserve.com/file/vM8FABu
03: http://www.fileserve.com/file/c3T3HTh
04: http://www.fileserve.com/file/uNS7ZDB
05: http://www.fileserve.com/file/PrrQZSy
06: http://www.fileserve.com/file/H6HxBWN
07: http://www.fileserve.com/file/reCGBC2
08: http://www.fileserve.com/file/SsFMsr8
09: http://www.fileserve.com/file/d8fFwWJ
10: http://www.fileserve.com/file/JphN7vF
11: http://www.fileserve.com/file/8QjzJvG
12: http://www.fileserve.com/file/S7shzDu
13: http://www.fileserve.com/file/RFR8ubH
14: http://www.fileserve.com/file/9AzYR6Y
15: http://www.fileserve.com/file/JzyDC7w
16: http://www.fileserve.com/file/FDZSCjp
17: http://www.fileserve.com/file/Xvz8PXK
18: http://www.fileserve.com/file/wzQn562
19: http://www.fileserve.com/file/vwwyS6y
20: http://www.fileserve.com/file/6xaEbuZ
21: http://www.fileserve.com/file/cSU4j7M
22: http://www.fileserve.com/file/uD9WhPw
23: http://www.fileserve.com/file/hSXU6Yg
24: http://www.fileserve.com/file/78ZtZHt
25: http://www.fileserve.com/file/5RUjxbM
26: http://www.fileserve.com/file/absqShx
27: http://www.fileserve.com/file/uYVSkmY
28: http://www.fileserve.com/file/NaCW8mw
29: http://www.fileserve.com/file/RAFzXh8
30: http://www.fileserve.com/file/KcVxWzZ
31: http://www.fileserve.com/file/SCzpHXr
32: http://www.fileserve.com/file/DSeBKEz
33: http://www.fileserve.com/file/rW3WZsM
34: http://www.fileserve.com/file/NkQAkeA
35: http://www.fileserve.com/file/8sjP8KX
36: http://www.fileserve.com/file/Mrpcj29
37: http://www.fileserve.com/file/E8FcCxu
38: http://www.fileserve.com/file/H3rgmHp
39: http://www.fileserve.com/file/y5y3sNu
40: http://www.fileserve.com/file/DyRFQpU
41: http://www.fileserve.com/file/32pStMX
42: http://www.fileserve.com/file/DNzNbAq
43: http://www.fileserve.com/file/h2ZpkyF
44: http://www.fileserve.com/file/RtfCvPM
45: http://www.fileserve.com/file/wf565fp
46: http://www.fileserve.com/file/JgruD4f
47: http://www.fileserve.com/file/5Ufqz9f
48: http://www.fileserve.com/file/aeg7YWs
49: http://www.fileserve.com/file/Y6jJCEY
50: http://www.fileserve.com/file/QRv8tHR
51: http://www.fileserve.com/file/eYgSpdR
52: http://www.fileserve.com/file/yyeR8gPMKV 720P - Viet & Korea Audio
Folder: http://www.fileserve.com/list/3U2WdZU

tvbfan
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=491036

online: 01 http://www.megavideo.com/?d=UE7Z5ACJ
02 http://www.megavideo.com/?d=F7HUA0Y7
03 http://www.megavideo.com/?d=66UJXYU2
04 http://www.megavideo.com/?d=HNW9V3SJ
05 http://www.megavideo.com/?d=6TH1SV2U
06 http://www.megavideo.com/?d=0Q58CC4P
07 http://www.megavideo.com/?d=IRTQYIE7
08 http://www.megavideo.com/?d=09ZAFARR
09 http://www.megavideo.com/?d=4W8RO1NZ
10 http://www.megavideo.com/?d=KE3X3ILF
11 http://www.megavideo.com/?d=ZI70TJ2H
12 http://www.megavideo.com/?d=RZYL4YXZ
13 http://www.megavideo.com/?d=IU07C8K0 audio fixed
14 http://www.megavideo.com/?d=F24IG0T4 audio fixed
15 http://www.megavideo.com/?d=AUXZ25EA
16 http://www.megavideo.com/?d=VFWL8UX7
17 http://www.megavideo.com/?d=YS6THCNA
18 http://www.megavideo.com/?d=F8KVVMXU
19 http://www.megavideo.com/?d=HLQIDAGQ
20 http://www.megavideo.com/?d=Q549UC4B
21 http://www.megavideo.com/?d=QWHY34FH
22 http://www.megavideo.com/?d=N3DQVJBN
23 http://www.megavideo.com/?d=JXMK1DY0
24 http://www.megavideo.com/?d=ROOAQJDD
25 http://www.megavideo.com/?d=BSYP54FH
26 http://www.megavideo.com/?d=4WBAG2OG
27 http://www.megavideo.com/?d=93X222AW
28 http://www.megavideo.com/?d=X3W9BNOT
29 http://www.megavideo.com/?d=D9LBVT9Q
30 http://www.megavideo.com/?d=ZQ2UUQTX
31 http://www.megavideo.com/?d=YI4MLX8R
32 http://www.megavideo.com/?d=ANR4THEC
33 http://www.megavideo.com/?d=9GWXHSMK
34 http://www.megavideo.com/?d=J7X51KUH
35 http://www.megavideo.com/?d=0J8NOHOE
36 http://www.megavideo.com/?d=MCX7P2CG
37 http://www.megavideo.com/?d=FRLRZTUM
38 http://www.megavideo.com/?d=KWEMKKZQ
39 http://www.megavideo.com/?d=FQIVEI7Z
40 http://www.megavideo.com/?d=Q32U4LCD
41 http://www.megavideo.com/?d=2J7H6P3A

42: http://www.megavideo.com/?d=LCUD18EJ 
43: http://www.megavideo.com/?d=LKU75QKW
44: http://www.megavideo.com/?d=0KETBZK0
45: http://www.megavideo.com/?d=RW4C3SKK
46: http://www.megavideo.com/?d=RN4VEVM4
47: http://www.megavideo.com/?d=K4IBRZPG
48: http://www.megavideo.com/?d=Z6WIJ4AT
49: http://www.megavideo.com/?d=6XZM0ASW
50: http://www.megavideo.com/?d=AGPX2BOW
51: http://www.megavideo.com/?d=B2NIT1QW
52: http://www.megavideo.com/?d=JBWDQEY6
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét