4 thg 1, 2012

Tân Thủy Hử Truyện[2011][TM+Vietsub] 86/86 tập - DVDRip 480p - x.264 mkv

Tân Thủy Hử 2011

Thuyết minh (TM) + Vietsub chuẩnPhim có 2 kênh audio và 1 kênh sub chuẩn tiếng Việt
1. Audio thuyết minh tiếng Việt (nghe không được hay lắm vì lấy từ đĩa DVD dởm)
2. Audio tiếng Trung

Do thuyết minh không được chất lượng cao, các bạn có thể tắt kênh thuyết minh Việt, bật kênh original tiếng Trung lên và xem phụ đề.
_________________________________________________

Số tập: 86 tập
Định dạng: x264 mkv
Dung lượng: 350-400Mb/tập
Kích thước: 720 x 432
Năm sản xuất: 2010
Thuyết minh tiếng Việt + Vietsub__________________________________________________

Download: (để tiết kiệm chỗ nên mỗi link ở dưới là 1 folder gồm 4 files)

Tập 01: http://www.megaupload.com/?f=LOUDPY2V - Hồng Thái Úy ngộ tẩu yêu ma
Tập 02: http://www.megaupload.com/?f=APLZO875 - Thạch Kiệt thôn thất tinh tụ hội
Tập 03: http://www.megaupload.com/?f=B3TJO6M8 - Cửu Văn Long tư tẩu Đông Kinh thành
Tập 04: http://www.megaupload.com/?f=JAS0MIBB - Lỗ đề hạt hiệp trợ Kim Thúy Liên
Tập 05: http://www.megaupload.com/?f=6VOJAY7N - Quyền đả Trấn Quan Tây
Tập 06: http://www.megaupload.com/?f=R0ZGJ4ZU - Lỗ Đạt thế độ Văn Thù tự
Tập 07: http://www.megaupload.com/?f=CJPHXJYB - Báo Tử Đầu ngộ nhập Bạch hổ đường
Tập 08: http://www.megaupload.com/?f=O2YE27QJ - Đảo bạt thùy dương liễu
Tập 09: http://www.megaupload.com/?f=M1ZZRJQ2 - Đại náo rừng dã trư
Tập 10: http://www.megaupload.com/?f=1DQGNYEO - Lâm Xung bổng đả Hồng giáo đầu
Tập 11: http://www.megaupload.com/?f=UDMQB2ZF - Trí Thâm hỏa thiêu Ngõa Quán tự
Tập 12: http://www.megaupload.com/?f=9DXYOYB4 - Lâm giáo đầu phong tuyết sơn thần miếu
Tập 13: http://www.megaupload.com/?f=F8ZZ0Y9L - Bức thượng Lương Sơn
Tập 14: http://www.megaupload.com/?f=EE4USTA2 - Dương Chí mãi đao
Tập 15: http://www.megaupload.com/?f=4RFT9N70 - Trí thủ Sinh thần cương
Tập 16: http://www.megaupload.com/?f=YYDH31MU - Tống Công Minh tư phóng Tiều Thiên Vương
Tập 17: http://www.megaupload.com/?f=HSM099QT - Hỏa thiêu Vương Luân
Tập 17 new links:
http://www.megaupload.com/?d=I1FP6ZB6
http://www.megaupload.com/?d=JNML39LD
http://www.megaupload.com/?d=TF0KKFZ8
http://www.megaupload.com/?d=TEN11LP0
Tập 18: http://www.megaupload.com/?f=RZ19FO8P - Tống Giang thu thú Diêm Tích Kiều
Tập 19: http://www.megaupload.com/?f=P683A444 - Trương Văn Viễn tình hãm Ô Long viện
Tập 20: http://www.megaupload.com/?f=XE8FQ260 - Tọa lâu sát Tích
Tập 21: http://www.megaupload.com/?f=MWCK4482 - Trí thủ Nhị long sơn
Tập 22: http://www.megaupload.com/?f=SWAIW1A9 - Võ Tòng đả hổ
Tập 23: http://www.megaupload.com/?f=5QJ18A7L - Phan Kim Liên can đả Tây Môn Khánh
Tập 24: http://www.megaupload.com/?f=4T87WE4C - Kim Liên túy dụ Võ Nhị Lang
Tập 25: http://www.megaupload.com/?f=OIJKD6K1 - Vương bà tham hối thuyết phong tình
Tập 26: http://www.megaupload.com/?f=DNMBVJOY - Vương bà kế khích Tây Môn Khánh
Tập 27: http://www.megaupload.com/?f=XI843Q0B - Ác phụ dược độc Võ Đại Lang
Tập 28: http://www.megaupload.com/?f=IPGF3KX2 - Võ Tòng sát tẩu
Tập 29: http://www.megaupload.com/?f=Q5II7JN3 - Đèo Thập tự Mẫu Dạ Xoa khai điếm
Tập 30: http://www.megaupload.com/?f=B9D54NCN - Võ Tòng viện thủ trợ Thi Ân
Tập 31: http://www.megaupload.com/?f=4LXGU0PJ - Túy đả Tưởng Môn thần
Tập 31 new links:
http://www.megaupload.com/?d=EKJ87KSD
http://www.megaupload.com/?d=317UBRIW
http://www.megaupload.com/?d=9OAFGLT0
http://www.megaupload.com/?d=3HNVYHF0
Tập 32: http://www.megaupload.com/?f=OXAAX25I - Đại náo Phi vân phố
Tập 33: http://www.megaupload.com/?f=OHGH0IVE - Huyết tiện Uyên ương lầu
Tập 34: http://www.megaupload.com/?f=XNAE7L8H - Tống Giang dạ túc Thanh Phong trại
Tập 35: http://www.megaupload.com/?f=SUDFNJG9 - Hoa Vinh tiễn xạ Phích Lịch Hỏa
Tập 36: http://www.megaupload.com/?f=DZOISJ30 - Núi Yết Dương, Tống giang gặp Lý Tuấn
Tập 37: http://www.megaupload.com/?f=OKZYCTHQ - Hắc Toàn Phong đấu Lãng Lý Bạch Điểu
Tập 38: http://www.megaupload.com/?f=6N88726O - Tầm Dương lâu phản thi đề vách
Tập 39: http://www.megaupload.com/?f=68LLOFCT - Thần Hành Thái Bảo truyền giả tín
Tập 40: http://www.megaupload.com/?f=ITCF7TFO - Lương Sơn Bạc hảo hán cướp pháp trường
Sub tập 40 mới sửa lại: http://www.megaupload.com/?d=5DF5H995 (tự mux vào nhé)
Tập 41: http://www.megaupload.com/?f=AX1P7L01 - Trương Thuận nhanh bắt Hoàng Văn Bính
Tập 42: http://www.megaupload.com/?f=DO839CGB - Chân giả Lý Quỳ
Tập 43: http://www.megaupload.com/?f=VAR9NQRY - Bính Mệnh Tam Lang kết bái Bệnh Quan Tác
Tập 44: http://www.megaupload.com/?f=Q2ATXA8M - Dương Hùng say mắng Phan Xảo Vân
Tập 45: http://www.megaupload.com/?f=WCOYS6XV - Chúc gia trang Thời Thiên trộm gà
Tập 46: http://www.megaupload.com/?f=U7107OCW - Phốc thiên điêu song tu sinh tử thư
Tập 47: http://www.megaupload.com/?f=IO0W1S4D - Nhất Trượng Thanh đơn bắt Vương Nụy Hổ
Tập 48: http://www.megaupload.com/?f=EYIB002C - Tam đả Chúc gia trang
Tập 49: http://www.megaupload.com/?f=FDZJIL0G - Vương Anh lấy vợ
Tập 50: http://www.megaupload.com/?f=1YPUBZE7 - Mỹ Nhiệm Công ngộ thất Tiểu Nha Nội
Tập 51: http://www.megaupload.com/?f=AVI1WUAM - Nhập Vân Long đấu pháp phá Cao Đường
Tập 52: http://www.megaupload.com/?f=15Z8UR8C - Cổ Thượng Tảo trộm giáp
Tập 53: http://www.megaupload.com/?f=6TDHTJNM - Đại phá liên hoàn mã
Tập 54: http://www.megaupload.com/?f=NIOOCJWQ - Vượt tam sơn Tống Giang mạo hiểm
Tập 55: http://www.megaupload.com/?f=I01NRT26 - Ngô Dụng hoán mệnh thuyết chư tướng
Tập 56: http://www.megaupload.com/?f=IFVC2QAP - Tam sơn đồng tâm quy Thủy Bạc
Tập 57: http://www.megaupload.com/?f=0292ZD1N - Đêm đánh thành Tằng Đầu
Tập 58: http://www.megaupload.com/?f=NNKEHPLD - Tiều Thiên Vương trúng tiễn
Tập 59: http://www.megaupload.com/?f=5P4S5GMN - Trí Đa Tinh kế lừa Ngọc Kỳ Lân
Tập 60: http://www.megaupload.com/?f=OH8797TF - Lư Tuấn Nghĩa lầm đánh Yến Tiểu Ất
Tập 61: http://www.megaupload.com/?f=WUH4HV5Q - Cướp pháp trường Thạch Tú liều mạng
Tập 62: http://www.megaupload.com/?f=2WZAG97Q - Tống Giang binh đánh Đại danh phủ
Tập 63: http://www.megaupload.com/?f=67AK2Z8B - Mẫu Đại Trùng nửa đêm truyền tín
Tập 64: http://www.megaupload.com/?f=ORSHWP4C - Quan Thắng bàn thủ Lương Sơn Bạc
Tập 65: http://www.megaupload.com/?f=VNWORRJC - An Đạo Toàn thần y cứu Tống Giang
Tập 66: http://www.megaupload.com/?f=9MRQWR16 - Cập Thời Vũ nhượng vị Ngọc Kỳ Lân
Tập 67: http://www.megaupload.com/?f=3NDXLRV0 - Lư Tuấn Nghĩa bắt sống Sử Văn Cung
Tập 68: http://www.megaupload.com/?f=KRV5J1Z6 - Tống Công Minh nghĩa thả Song Thương Tướng
Tập 69: http://www.megaupload.com/?f=S094D325 - Một Vũ Tiễn phi thạch đả anh hùng
Tập 70: http://www.megaupload.com/?f=B5N2S0OO - Lương Sơn Bạc anh hùng xếp hạng
Tập 71: http://www.megaupload.com/?f=ROGRI7WN - Hắc Toàn Phong giận chém hạnh hoàng kỳ
Tập 72: http://www.megaupload.com/?f=S47T02B3 - Lý Quỳ phụ kinh
Tập 73: http://www.megaupload.com/?f=65FJ2G6G - Yến Thanh đả lôi
Tập 74: http://www.megaupload.com/?f=7WKJWPCF - Huyện Thọ Trương Lý Quỳ làm quan huyện
Tập 75: http://www.megaupload.com/?f=I2OCMKHE - Nguyễn Thị tam hùng chọc khâm sai
Tập 76: http://www.megaupload.com/?f=JL9M7WJ7 - Ngũ hổ thượng tướng đả Đồng Quán
Tập 77: http://www.megaupload.com/?f=BT1IJFNG - Chúng hảo hán hề lạc Cao Thái Úy
Tập 78: http://www.megaupload.com/?f=XLL08NVD - Thủy chiến bắt Cao Cầu
Tập 79: http://www.megaupload.com/?f=20L35H5L - Lương Sơn mở tiệc nhận chiêu an
Tập 80: http://www.megaupload.com/?f=GX5N41R8 - Yến Thanh tích biệt Lý Sư Sư
Tập 81: http://www.megaupload.com/?f=YVAWR4BZ - Thư hùng Một Vũ Tiễn đấu hội Phương Nham Sơn
Tập 82: http://www.megaupload.com/?f=3FIY9JSB - Lương Sơn phụng chiếu thảo Phương Lạp
Tập 83: http://www.megaupload.com/?f=IFBCA0ZH - Trương Thuận hồn quy Dũng Kim Môn
Tập 84: http://www.megaupload.com/?f=SSG5AS5N - Võ Tòng một tay bắt Phương Lạp
Tập 85: http://www.megaupload.com/?f=J4VETRHP - Tống Công Minh áo gấm về quê
Tập 86: http://www.megaupload.com/?f=1DAHVW10 - Lòng trung thấu trời
pass unrar: cavang
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Phụ đề đẹp (.srt) cho tập 1-10:
http://www.megaupload.com/?d=HVI89UD5
Audio thuyết minh mới (.mp3) chất lượng nghe rất hay (hơn hẳn thuyết minh cũ), không cần xem sub cũng được cho tập 1-15:
http://www.megaupload.com/?f=J5UJMMCL
Các bạn nào thích down về rồi tự mux vào phim nhé.

pass unrar: cavang


ca_vang
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=413675

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét