4 thg 1, 2012

Đại Thanh Hậu Cung - TQ , 41/41Tập[DVD][USLT]
Diễn viên
Trần Hạo Dân
Hồ Tịnh
Huỳnh Duy Đức
Trần Tú Lệ
Trương Thần Quang
Trần Vỹ
Bộ phim này nói về sự đấu tranh sống chết của các vương phi trong triều đại nhà Thanh.
Trong cấm cung có hai thế lực đối chọi nhau là Toàn Phi Nương Nương và Tường Tân Nương Nương. 
Toàn Phi vì muốn lấy lòng của Hoàng Thượng nên tuyển thêm tú nử để tranh với Tường Tân chức vị Hoàng Hậu. 
Tây Lâm Xuân vì muốn báo thù cha cho nên bỏ trốn trong ngày hôn lễ và nhập cung làm tú nữ. 
Cảnh Trân vì muốn bảo tồn mối quan hệ giữa Mông Cổ và nhà Thanh cho nên đã gạt bỏ đi mối tình với Vinh Quan Hải để được tuyển vào cung. 
Lan Hiên là một cô gái vô tư, đơn thuần nhưng cũng bị lôi cuống vào những cuộc đấu tranh trong hoàng cung. 
Lâm Xuân, Cảnh Trân và Quan Hải lại dính vào mối tình tay ba làm cho những cuộc đấu tranh trong cấm cung càng thêm khốc liệt........
Download link 
Tap 1:http://www.filejungle.com/f/GrfwCz
Tap 2:http://www.filejungle.com/f/hgBhNC
Tap 3:http://www.filejungle.com/f/HP2mgY
Tap 4:http://www.filejungle.com/f/ekyvcG
Tap 5:http://www.filejungle.com/f/ZqnQFp
Tap 6:http://www.filejungle.com/f/GRUg8z
Tap 7:http://www.filejungle.com/f/PcK4AX
Tap 8:http://www.filejungle.com/f/yM5T2C
Tap 9:http://www.filejungle.com/f/9tA3Cx
Tap 10:http://www.filejungle.com/f/jZxaTV
Tap 11:http://www.filejungle.com/f/qTXbEz
Tap 12:http://www.filejungle.com/f/FRPtKe
Tap 13:http://www.filejungle.com/f/mu9gcz
Tap 14:http://www.filejungle.com/f/aK62Pd
Tap 15:http://www.filejungle.com/f/wKtqcN
Tap 16:http://www.filejungle.com/f/keAGBT
Tap 17:http://www.filejungle.com/f/n2qKcu
Tap 18:http://www.filejungle.com/f/quTaqx
Tap 19:http://www.filejungle.com/f/MmAtSr
Tap 20:http://www.filejungle.com/f/sK2D2t
Tap 21:http://www.filejungle.com/f/r8JxBZ
Tap 22:http://www.filejungle.com/f/4xQFjv
Tap 23:http://www.filejungle.com/f/QTVSY4
Tap 24:http://www.filejungle.com/f/PKkcPc
Tap 25:http://www.filejungle.com/f/4HT7zB
Tap 26:http://www.filejungle.com/f/8uC3wY
Tap 27:http://www.filejungle.com/f/KTz4dd
Tap 28:http://www.filejungle.com/f/rjHhfM
Tap 29:http://www.filejungle.com/f/vQY5ta
Tap 30:http://www.filejungle.com/f/3FAJ5z
Tap 31:http://www.filejungle.com/f/2qJrYJ
Tap 32:http://www.filejungle.com/f/xPEpWW
Tap 33:http://www.filejungle.com/f/jCpQ88
Tap 34:http://www.filejungle.com/f/htabzh
Tap 35:http://www.filejungle.com/f/6pPrR5
Tap 36:http://www.filejungle.com/f/6tQ4Gg
Tap 37:http://www.filejungle.com/f/r93wnb
Tap 38:http://www.filejungle.com/f/d3mu3a
Tap 39:http://www.filejungle.com/f/xP8Mww
Tap 40:http://www.filejungle.com/f/qkqwQd
Tap 41:http://www.filejungle.com/f/3vNDpt

Download link 
Tap 1:http://www.filesonic.com/file/4204545954
Tap 2:http://www.filesonic.com/file/4204558884
Tap 3:http://www.filesonic.com/file/4204558394
Tap 4:http://www.filesonic.com/file/4204558404
Tap 5:http://www.filesonic.com/file/4204579174
Tap 6:http://www.filesonic.com/file/4204635704
Tap 7:http://www.filesonic.com/file/4204621384
Tap 8:http://www.filesonic.com/file/4204627964
Tap 9:http://www.filesonic.com/file/4204626814
Tap 10:http://www.filesonic.com/file/4204628004
Tap 11:http://www.filesonic.com/file/4204636594
Tap 12:http://www.filesonic.com/file/4204644944
Tap 13:http://www.filesonic.com/file/4204635774
Tap 14:http://www.filesonic.com/file/4204697954
Tap 15:http://www.filesonic.com/file/4204719264
Tap 16:http://www.filesonic.com/file/4204697984
Tap 17:http://www.filesonic.com/file/4204720184
Tap 18:http://www.filesonic.com/file/4204742354
Tap 19:http://www.filesonic.com/file/4204732534
Tap 20:http://www.filesonic.com/file/4204732594
Tap 21:http://www.filesonic.com/file/4204733864
Tap 22:http://www.filesonic.com/file/4204762774
Tap 23:http://www.filesonic.com/file/4204781874
Tap 24:http://www.filesonic.com/file/4204783204
Tap 25:http://www.filesonic.com/file/4204800894
Tap 26:http://www.filesonic.com/file/4204788074
Tap 27:http://www.filesonic.com/file/4204783274
Tap 28:http://www.filesonic.com/file/4204787344
Tap 29:http://www.filesonic.com/file/4204800984
Tap 30:http://www.filesonic.com/file/4204819004
Tap 31:http://www.filesonic.com/file/4204832814
Tap 32:http://www.filesonic.com/file/4204831764
Tap 33:http://www.filesonic.com/file/4204831874
Tap 34:http://www.filesonic.com/file/4204831854
Tap 35:http://www.filesonic.com/file/4204837324
Tap 36:http://www.filesonic.com/file/4204871374
Tap 37:http://www.filesonic.com/file/4204894454
Tap 38:http://www.filesonic.com/file/4204937124
Tap 39:http://www.filesonic.com/file/4204988244
Tap 40:http://www.filesonic.com/file/4204956864
Tap 41:http://www.filesonic.com/file/4204988314

Download link 
Tap 1:http://www.uploadstation.com/file/dBCda8g
Tap 2:http://www.uploadstation.com/file/hkPgrvH
Tap 3:http://www.uploadstation.com/file/M3NmZcN
Tap 4:http://www.uploadstation.com/file/TvD5HRW
Tap 5:http://www.uploadstation.com/file/pjUGQK7
Tap 6:http://www.uploadstation.com/file/F5AJymn
Tap 7:http://www.uploadstation.com/file/sq3wzER
Tap 8:http://www.uploadstation.com/file/t5H3jHj
Tap 9:http://www.uploadstation.com/file/4eFFNwC
Tap 10:http://www.uploadstation.com/file/z9RCdMx
Tap 11:http://www.uploadstation.com/file/uCRnAuh
Tap 12:http://www.uploadstation.com/file/uN7qyWE
Tap 13:http://www.uploadstation.com/file/zKFgEjD
Tap 14:http://www.uploadstation.com/file/xvap49x
Tap 15:http://www.uploadstation.com/file/CYzCQDe
Tap 16:http://www.uploadstation.com/file/vtzF4ac
Tap 17:http://www.uploadstation.com/file/ZKzFxvP
Tap 18:http://www.uploadstation.com/file/mMYjVDc
Tap 19:http://www.uploadstation.com/file/4Et4HqT
Tap 20:http://www.uploadstation.com/file/s6wTbUQ
Tap 21:http://www.uploadstation.com/file/QCMWgum
Tap 22:http://www.uploadstation.com/file/eTbVCTD
Tap 23:http://www.uploadstation.com/file/2rzhWz9
Tap 24:http://www.uploadstation.com/file/uHpgNYk
Tap 25:http://www.uploadstation.com/file/K2UrfJ4
Tap 26:http://www.uploadstation.com/file/DXf9qp9
Tap 27:http://www.uploadstation.com/file/mQ8NfgW
Tap 28:http://www.uploadstation.com/file/KrN9ZWt
Tap 29:http://www.uploadstation.com/file/DN2H7R2
Tap 30:http://www.uploadstation.com/file/BSAYfPD
Tap 31:http://www.uploadstation.com/file/6QFS3Cq
Tap 32:http://www.uploadstation.com/file/qB5gmbw
Tap 33:http://www.uploadstation.com/file/GqE29Sg
Tap 34:http://www.uploadstation.com/file/YAWnmzv
Tap 35:http://www.uploadstation.com/file/7EnGbvJ
Tap 36:http://www.uploadstation.com/file/wjebf9H
Tap 37:http://www.uploadstation.com/file/CNkRgSG
Tap 38:http://www.uploadstation.com/file/HHMesj7
Tap 39:http://www.uploadstation.com/file/WRX8rkj
Tap 40:http://www.uploadstation.com/file/grweY6Y
Tap 41:http://www.uploadstation.com/file/mDhcxJa


banvatoi8800
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=500979

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét